Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στηρίζουμε έμπρακτα τους κλάδους που πλήττονται από την κρίση λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19). Ενεργοποιούμε αμέσως μέτρα που διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των δανείων τους.

Δείτε τη σημαντική ενημέρωση για την προστασία των επιταγών επιχειρήσεων.

Διευκολύνσεις στην αποπληρωμή δανείων

Όλοι μας βιώνουμε μια πρωτοφανή κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19). Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την κρίση, με μια σειρά μέτρων.

Για να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση και πλήττονται από την κρίση, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα αναστολής καταβολής χρεωλυσίων με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή καταβολής χρεωλυσίων

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση μπορούν να ζητήσουν από την τράπεζα την αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου του δανείου τους που είναι καταβλητέες.

  • Για νομικά πρόσωπα η αναστολή καταβολής χρεωλυσίων προσφέρεται για περίοδο έως 9 μηνών, δηλαδή μέχρι και τις 31.12.2020.
  • Για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες η αναστολή καταβολής χρεωλυσίων προσφέρεται για περίοδο έως 6 μηνών, δηλαδή μέχρι και τις 30.09.2020.

Στο διάστημα της περιόδου αναστολής πληρωμής χρεωλυσίων θα καταβάλλουν μόνο τους τόκους του δανείου τους (τοκοπληρωμή).

2. Αύξηση διάρκειας δανείου

Παράλληλα με την αναστολή πληρωμής χρεωλυσίων, η διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται:

  • Για έως 9 μήνες – για νομικά πρόσωπα.
  • Για έως 6 μήνες – για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στηρίζουμε τους κλάδους που έχουν πληγεί

Τα μέτρα αυτά στηρίζουν τις επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν πληγεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι ενήμεροι δανειολήπτες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31.12.2019.

Υποβολή αίτησης χωρίς έξοδα

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών γίνεται χωρίς έξοδα.