Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επαγγελματικός Σύμβουλος

Επαγγελματικός Σύμβουλος

Σχέση
αμοιβαίας συνεργασίας
Συμβουλευτική
υποστήριξη
Ολοκληρωμένο
πακέτο λύσεων
Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος είναι δίπλα σας και σχεδιάζει μαζί σας τις καλύτερες λύσεις για την επιχείρησή σας. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και με δομημένη μεθοδολογία σάς ενημερώνει για προϊόντα και προγράμματα χρηματοδότησης και διαμορφώνετε μαζί τις κατάλληλες επιλογές για την επιχείρησή σας.

Τι σας προσφέρουμε

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος σας προσφέρει λύσεις και σας καθοδηγεί σε κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας. Συγκεκριμένα, σας παρέχουμε:

 • Πακέτο βασικής σχέσης (π.χ. χρεωστική κάρτα Business Debit Mastercard, μπλοκ επιταγών, πάγιες εντολές).
 • Εξειδικευμένα συναλλακτικά προϊόντα για τις εισπράξεις και πληρωμές της επιχείρησής σας.
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
 • Ενημέρωση για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 • Λύσεις για τη μισθοδοσία της επιχείρησής σας.
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (μεθοδολογία Business Check up, online αιτήσεις, v-Banking, εργαλεία ταμειακής ροής).
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών Go International.
 • Προβολή και δικτύωση με τη δικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr.

Τι κερδίζετε

O Επαγγελματικός Σύμβουλος σας βοηθά να:

 • Απλοποιείτε την καθημερινότητά σας και τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησής σας.
 • Διαχειρίζεστε καλύτερα το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας.
 • Λαμβάνετε σωστές αποφάσεις σε κάθε βήμα της ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
 • Πετυχαίνετε τους επαγγελματικούς στόχους και τα επιχειρηματικά σχέδιά σας.

Συναντήστε τον Επαγγελματικό Σύμβουλο

Για να συναντήσετε τον Επαγγελματικό Σύμβουλο:

Κλείνω ραντεβού