Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
POS Cash Advance

POS Cash Advance

Ενίσχυση ρευστότητας
με αξιοποίηση των εισπράξεων με POS
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
για την επιχείρησή σας
Γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία
αξιολόγησης και εκταμίευσης
Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα POS Cash Advance αξιοποιείτε τις εισπράξεις σας και μετατρέπετε το POS σας από τη Worldline Greece σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Εξασφαλίζετε άμεση ρευστότητα για την επιχείρησή σας και αποπληρώνετε τη χρηματοδότηση σταδιακά, σύμφωνα με τις εισπράξεις του POS σας.

Τι σας προσφέρει

Με το POS Cash Advance χρηματοδοτείτε τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε κεφάλαιο κίνησης με ποσό έως και 50.000€, σύμφωνα με τον τζίρο που πραγματοποιείτε μέσα από το POS σας.

Αποπληρώνετε τη χρηματοδότηση σταδιακά μέσα από τις εισπράξεις με χρήση του POS σας. Έτσι, εξοφλείτε τη χρηματοδότησή σας χωρίς να επιβαρύνεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Χαρακτηριστικά

Για επιχειρήσεις με POS της Worldline Greece

Το POS Cash Advance απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ενεργό POS της Worldline Greece:

  • Για τουλάχιστον 12 μήνες
  • Με εκκαθάριση συναλλαγών στην Eurobank

Εφάπαξ χρηματοδότηση με κυμαινόμενο επιτόκιο

Μπορείτε να πάρετε χρηματοδότηση έως 50.000€, με βάση τον ετήσιο τζίρο του POS. Λαμβάνετε όλο το ποσό σε μία εφάπαξ εκταμίευση στην αρχή.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Αποπληρωμή μέσα από τις εισπράξεις του POS

Η χρηματοδότηση αποπληρώνεται σταδιακά μέσα από τις εισπράξεις με χρήση του POS σας. Ωστόσο, οι τόκοι πρέπει να αποπληρώνονται κάθε μήνα.

Παρακρατούμε αυτόματα μέρος κάθε είσπραξης για την αποπληρωμή της χρηματοδότησης. Το υπόλοιπο ποσό της είσπραξης είναι διαθέσιμο στον καταθετικό λογαριασμό σας.

Συμφωνούμε από την αρχή το ποσοστό που δεσμεύεται για να αποπληρωθεί η χρηματοδότηση. Το ποσοστό παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια. 

Δεν χρειάζονται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

30 μήνες διάρκεια

Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια 30 μήνες.

Μπορείτε να ζητήσετε την επαναχορήγησή της εφόσον έχετε αποπληρώσει τουλάχιστον το 80% της οφειλής σας. Έτσι εξασφαλίζετε επιπλέον ρευστότητα στην επιχείρησή σας.

Αποκτήστε POS Cash Advance

Δικαιολογητικά που χρειάζεστε

  • Αντίγραφο Ε3 της τελευταίας χρήσης, εάν η επιχείρησή σας έχει βιβλία Β´ κατηγορίας (απλογραφικά).
  • Δημοσιευμένος ισολογισμός και οριστικό ισοζύγιο 2ου βαθμού της τελευταίας χρήσης, εάν η επιχείρησή σας έχει βιβλία Γ´ κατηγορίας (διπλογραφικά).

Πώς να υποβάλλετε το αίτημά σας

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης.

Αξιολογούμε το αίτημά σας με ευέλικτες και σύντομες διαδικασίες. Εφόσον το εγκρίνουμε, σας χορηγούμε το ποσό για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Κλείνω ραντεβού

 
 
Δείτε επίσης