Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Οι οικονομικές αναλύσεις της Eurobank σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία των οικονομιών και των χρηματοοικονομικών αγορών. Έτσι μπορείτε να εντοπίζετε έγκαιρα ευκαιρίες και να λαμβάνετε τις επενδυτικές αποφάσεις σας με περισσότερη γνώση.

Θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, ο οικονομικός Τύπος και ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις έχουν ως σημείο αναφοράς τις οικονομικές αναλύσεις και μελέτες μας. 

Εξειδικευμένη γνώση στη διάθεσή σας

Οι οικονομικές αναλύσεις μας μελετούν σε βάθος και αναλύουν δομικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα στην Ελλάδα, σε γεωγραφικές περιφέρειες με ειδικό ενδιαφέρον και σε διεθνές επίπεδο:

Οικονομική Επιθεώρηση

 • Οικονομία & Αγορές: Μελετά και αναλύει σε βάθος ειδικά θέματα που σχετίζονται με την ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

Ελληνική Οικονομία

 • 7 Ημέρες Οικονομία: Αναλύει θέματα της επικαιρότητας της ελληνικής οικονομίας. Εκδίδεται κάθε εβδομάδα και είναι πολύ δημοφιλής.
 • Greece Focus Notes: Αναλύει με περισσότερη λεπτομέρεια ειδικά θέματα της επικαιρότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Διεθνής Οικονομία και Αγορές

 • Global & Regional Monthly: Μελετά τις κύριες μακροοικονομικές εξελίξεις και τις σημαντικότερες θεματικές στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο και τις αναδυόμενες, με έμφαση στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Εκδίδεται κάθε μήνα.
 • Global & Regional Focus Notes: Αναλύει με περισσότερη λεπτομέρεια ειδικά θέματα επικαιρότητας στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές.
 • Global & Regional Daily: Ημερήσιο δελτίο των εξελίξεων στη διεθνή, περιφερειακή (Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη) και ελληνική οικονομία και αγορές. 

Ηγετική δύναμη στην ελληνική αγορά

Οι οικονομικές αναλύσεις, οι μελέτες και τα οικονομικά δελτία εκδίδονται από την ομάδα Eurobank Research.

Την ομάδα διευθύνει ο Δρ Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ο Δρ Αναστασάτος είναι επίσης Ερευνητικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με τη μακροχρόνια πείρα, την τεχνογνωσία και το κύρος της, η ομάδα Eurobank Research έχει αναδειχτεί σε ηγετική δύναμη στην ελληνική αγορά και θέτει την ατζέντα στην οικονομική ανάλυση.

Σημείο αναφοράς στις οικονομικές αναλύσεις 

Ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικοί επενδυτές έχουν ως σημείο αναφοράς τις οικονομικές αναλύσεις μας.

Οι οικονομικοί αναλυτές μας συνδυάζουν την εξειδικευμένη γνώση τους με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων για να παράγουν καινοτόμες και διεισδυτικές οικονομικές αναλύσεις:

 • Παρακολουθούν καθημερινά τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες χρηματαγορές.
 • Αναλύουν σε βάθος ειδικά θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για την πορεία των οικονομιών και των χρηματοοικονομικών αγορών.
 • Εντοπίζουν προοπτικές και κινδύνους στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.
 • Παράγουν προβλέψεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη.
 • Οργανώνουν επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια για καίρια οικονομικά ζητήματα.

Οι μελέτες που εκδίδει η ομάδα Eurobank Research συμβάλλουν στη διαμόρφωση της άποψης της Eurobank για σημαντικά ζητήματα. Αποτελούν δομικό στοιχείο στη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Eurobank.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τα μακροοικονομικά ζητήματα στην Ελλάδα και διεθνώς, κάντε εγγραφή στις Οικονομικές Αναλύσεις της Eurobank.

Video: Global & Regional Monthly | December '23