Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Τι είναι το Digital Academy for Business

Τι είναι το Digital Academy for Business

Ψηφιακό κανάλι
γνώσεων, ερευνών και ενημέρωσης
18+ webinar
για digital marketing
Workshop με την Google
κι άλλες πρωτοπόρες εταιρείες
Το Digital Academy for Business είναι ένα νέο ψηφιακό κανάλι γνώσεων, πρακτικών και εμπειριών για επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε την εμπειρία, τις γνώσεις, τα εργαλεία και το συνολικό οικοσύστημα της Eurobank για να ενισχύετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της.