Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Τι είναι το Digital Academy for Business

Τι είναι το Digital Academy for Business

Ψηφιακό κανάλι
γνώσεων, ερευνών και ενημέρωσης
35+ webinar και άρθρα
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Workshop με την Google
κι άλλες πρωτοπόρες εταιρείες
Το Digital Academy for Business είναι ένα ψηφιακό κανάλι γνώσεων, πρακτικών και εμπειριών για επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε την εμπειρία, τις γνώσεις, τα εργαλεία και το συνολικό οικοσύστημα της Eurobank για να ενισχύετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της.
Με webinar και άρθρα του Digital Academy for Business συμμετέχουμε στη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα: την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.