Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενισχύει

το κλίμα εμπιστοσύνης

Προϋποθέτει

ανταλλαγή πληροφόρησης

Απαιτεί

αμοιβαία δέσμευση

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2014 η Eurobank είναι εναρμονισμένη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013. Δείτε ποια είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζουμε, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.
Δείτε όλες τις συχνές ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας.