Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δεδομένου του αντίκτυπου του Covid-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η Τράπεζα από την αρχή της πανδημίας στηρίζει εμπράκτως τους επηρεαζόμενους πελάτες της με μια σειρά μέτρων.

Δείτε και τη σημαντική ενημέρωση για την προστασία των επιταγών επιχειρήσεων.

Διευκολύνσεις στην αποπληρωμή δανείων

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί άμεσα από την κρίση, με μια σειρά μέτρων.

Συγκεκριμένα:

Γέφυρα 2: Επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων

Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, για να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, ακόμη κι αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου «Γέφυρα 2».

Αναστολή καταβολής χρεωλυσίων έως 9 μήνες με δυνατότητα παράτασης διάρκειας δανείου

Διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση και πλήττονται άμεσα από την κρίση. Τους προσφέρουμε τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής χρεωλυσίων, με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας του δανείου.

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση (βάσει ΚΑΔ και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτείας) μπορούν να ζητήσουν από την Τράπεζα την αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου που είναι καταβλητέες έως 31.03.2021.

Η μέγιστη διάρκεια αναστολής δόσεων κεφαλαίου είναι 9 μήνες αθροιστικά για όλες τις επιμέρους αναστολές. Τα δάνειά τους πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 και να μην είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημέρες στις 31.12.2020.

Η διάρκεια του δανείου τους μπορεί να παραταθεί μέχρι 9 μήνες

Στηρίζουμε τους κλάδους που έχουν πληγεί

Με τα μέτρα αυτά στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν πληγεί.

Για να ενημερωθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί.