Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δεδομένου του αντίκτυπου του COVID-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η Τράπεζα αποφάσισε να στηρίξει εμπράκτως τους επηρεαζόμενους πελάτες της. Ενεργοποιούμε αμέσως μέτρα που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των δανείων τους που εκταμιευθήκαν μέχρι τις 20/03/2020.

Δείτε και τη σημαντική ενημέρωση για την προστασία των επιταγών επιχειρήσεων.

Διευκολύνσεις στην αποπληρωμή δανείων

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί άμεσα από την κρίση, με μια σειρά μέτρων.

Διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση και πλήττονται άμεσα από την κρίση και τους προσφέρουμε τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής χρεωλυσίων, με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας του δανείου.

Συγκεκριμένα:

Αναστολή καταβολής χρεωλυσίων έως 9 μήνες με δυνατότητα παράτασης διάρκειας δανείου

  • Οι επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση (βάσει ΚΑΔ και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτείας) μπορούν να  ζητήσουν από την Τράπεζα την αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου που είναι καταβλητέες έως 31/12/2020.
  • Η διάρκεια του δανείου τους μπορεί να παραταθεί μέχρι 9 μήνες.

Στηρίζουμε τους κλάδους που έχουν πληγεί

Με τα μέτρα αυτά στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν πληγεί και τα δάνειά τους ήταν ενήμερα στις 31.12.2019.

Για να ενημερωθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί.