Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19

Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19

100% επιδότηση τόκων
για τα πρώτα 2 χρόνια του δανείου
Μηδενικό επιτόκιο
στο 40% του κεφαλαίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Περίοδος χάριτος

για το κεφάλαιο κίνησης

Το νέο πρόγραμμα της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων που η δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του Covid-19. Τους εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοκη χρηματοδότηση τα πρώτα 2 χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ για την υπόλοιπη διάρκεια.

 

Αποκτήστε την Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο:

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19 εφόσον έως τις 31.10.2023 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ο προϋπολογισμός της δράσης ανά γεωγραφική περιφέρεια δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.