Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χορήγηση νέων δανείων – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Χορήγηση νέων δανείων – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Έγκριση
σε 3 ημέρες
Εκταμίευση
σε 1 εβδομάδα
9 στα 10 δάνεια
χωρίς προσημείωση

Ενισχύουμε τη ρευστότητα των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις, για να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν επιπτώσεις στη λειτουργία τους που μπορεί να οφείλονται στον Covid-19.

Κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας. Με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης που λαμβάνετε, επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Αποκτήστε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Για να λάβετε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ΕνισχύσεωνΔηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

ΥΠΟΒΑΛΛΩ αίτηση στο ΠΣΚΕ