Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Διοικητική Επιτροπή συστήνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank.

Ο ρόλος της Διοικητικής Επιτροπής

Η Διοικητική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου Eurobank. Τη στρατηγική διαμορφώνει η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεδριάζει κάθε εβδομάδα ή όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στις συνεδριάσεις της η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει και άλλα στελέχη του Ομίλου Eurobank, ανάλογα με το θέμα που συζητείται.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.