Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μιχάλης Λούης

Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων & Group Private Banking

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

  • Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Κύπρου (από το 2007)
  • Μέλος στo ΔΣ της Eurobank Private Bank Luxembourg SA
  • Μέλος στο Supervisory Board (SB) της Eurobank Bulgaria AD
  • Μέλος στο Supervisory Board (SB) της Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (Eurobank Direktna AD)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Πρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank AD Beograd στη Σερβία (έως Δεκέμβριο 2021)
  • Εργάστηκε σε θυγατρική της HSBC στη Νέα Υόρκη στον τομέα του Corporate Finance (1989 και 1990)
  • Διευθυντικές θέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (1987-1989)

Σπουδές

  • MSc στη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Λογιστική, London School of Economics and Political Sciences, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Πτυχίο Λογιστικής, Ealing College, Ηνωμένο Βασίλειο

Τόπος γέννησης

Λευκωσία, Κύπρος


Μιχάλης Λούης
Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων & Group Private Banking