Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κώστας Βασιλείου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Eurobank ΑE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Πρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Factors Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΑ (από Δεκέμβριο 2018)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Equities Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ (από Μάρτιο 2015)

Στο παρελθόν ο κ. Βασιλείου διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Factors Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΑ (2014-2018)
 • Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Global Corporate Clients & Debt Capital Markets (2008-2014)
 • Senior Director, Επικεφαλής Debt Capital Markets (2005-2008)

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank Holdings
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurolife FFH Insurance Group ΑΕ Συμμετοχών (από Ιανουάριο 2021)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής (από Δεκέμβριο 2020)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων (από Δεκέμβριο 2020)
 • Μέλος στο ΔΣ της Marketing Greece ΑΕ (από Μάιο 2019)
 • Μέλος στο ΔΣ της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ (από Φεβρουάριο 2015)
 • Μέλος του ESG Steering Committee του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (από Οκτώβριο 2022)
 • Μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Odyssey Venture Capital
 • Μέλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
 • Μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Country Manager στη Mitsubishi UFJ Financial Group, με έδρα το Λονδίνο και με περιοχές ευθύνης την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια (2000-2005)
 • Senior Relationship Manager στη Mitsubishi UFJ Financial Group (1998-2000)

Σπουδές

 • MBA, Boston University, ΗΠΑ
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τόπος γέννησης

Ιωάννινα


Κώστας Βασιλείου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Eurobank ΑE
Λήξη θητείας: 2024