Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συστήνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank.

Ο ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού υποστηρίζει τη Διοίκηση της Τράπεζας για τη στρατηγική του Ομίλου:

  • Σχεδιασμό

  • Συγκεκριμένες ενέργειες

  • Ανάπτυξη

  • Υλοποίηση

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεδριάζει κάθε εβδομάδα ή όποτε είναι απαραίτητο.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλης της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.