Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νατάσσα Πασχάλη

Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • People Advisory Committee – Πρόεδρος
 • Επιτροπή Δεοντολογίας – Μέλος
 • Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Ανωτάτων Στελεχών – Μέλος
 • Διευρυμένη Επιτροπή Διαχείρισης Δανειακών Υποχρεώσεων Προσωπικού – Μέλος

Άλλοι ρόλοι της στον Όμιλο Eurobank

 • Επικεφαλής του τομέα People Engagement (Ιανουάριος 2017 – Ιούνιος 2018)
 • Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού στην Eurobank Private Bank Luxembourg SA (Μάιος 2014 – Μάιος 2017)
 • Επικεφαλής HR Line Management, Wholesale Banking (2008-2016)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού – VP, Global Corporate and Investment Banking Group, CITIGROUP – Citibank International Plc, Ελλάδα (Ιούλιος 2006 – Ιούνιος 2008)
 • Επικεφαλής της Διεύθυνσης Training & Development – AVP, Consumer Banking Group, CITIGROUP – Citibank International Plc, Ελλάδα (Φεβρουάριος 2004 – Ιούλιος 2006)
 • HR Generalist – AVP, CITIGROUP – Citibank International Plc, Ελλάδα (Ιανουάριος 2001 – Ιούλιος 2004)

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Εργασιακές Σχέσεις και Διοίκηση Προσωπικού, London School of Economics and Political Science (1995-1996)
 • Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (1991-1995)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Νατάσσα Πασχάλη
Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Eurobank AE