Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νατάσσα Πασχάλη

Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενικός Διευθυντής Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • People Advisory Committee – Πρόεδρος
 • Επιτροπή Δεοντολογίας – Μέλος
 • Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Ανωτάτων Στελεχών – Μέλος
 • Διευρυμένη Επιτροπή Διαχείρισης Δανειακών Υποχρεώσεων Προσωπικού – Μέλος

Άλλοι ρόλοι της στον Όμιλο Eurobank

 • Επικεφαλής του τομέα People Engagement (Ιανουάριος 2017 – Ιούνιος 2018)
 • Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού στην Eurobank Private Bank Luxembourg SA (Μάιος 2014 – Μάιος 2017)
 • Επικεφαλής HR Line Management, Wholesale Banking (2008-2016)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού – VP, Global Corporate and Investment Banking Group, CITIGROUP – Citibank International Plc, Ελλάδα (Ιούλιος 2006 – Ιούνιος 2008)
 • Επικεφαλής της Διεύθυνσης Training & Development – AVP, Consumer Banking Group, CITIGROUP – Citibank International Plc, Ελλάδα (Φεβρουάριος 2004 – Ιούλιος 2006)
 • HR Generalist – AVP, CITIGROUP – Citibank International Plc, Ελλάδα (Ιανουάριος 2001 – Ιούλιος 2004)

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Εργασιακές Σχέσεις και Διοίκηση Προσωπικού, London School of Economics and Political Science (1995-1996)
 • Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (1991-1995)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Νατάσσα Πασχάλη
Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενικός Διευθυντής Eurobank AE