Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιστορική διαδρομή του Ομίλου

2021

Ιστορική διαδρομή του Ομίλου
Νέα εποχή για τη Εurobank: Παρουσίαση του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας EUROBANK 2030 και της νέας εταιρικής ταυτότητας
 • Συμφωνία μεταξύ της Eurobank Holdings και του Ομίλου doValue α) για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine και junior notes) στο πλαίσιο της τιτλοποίησης μεικτού χαρτοφυλακίου NPE (συναλλαγή Mexico) και β) για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου από την doValue Group.
 • Ολοκλήρωση της πώλησης του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine και junior notes) στο πλαίσιο της συναλλαγής Mexico.
 • Ολοκλήρωση 2 συνθετικών τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων ύψους 1,7 δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (συναλλαγές Wave I και ΙΙ).
 • Ολοκλήρωση της συγχώνευσης της θυγατρικής Eurobank a.d. Beograd στη Σερβία με την Direktna Banka a.d. Kragujevac.

2020

Ιστορική διαδρομή του Ομίλου
Ολοκλήρωση σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
 • Η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE μετονομάζεται σε Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών (Eurobank Holdings). Δημιουργείται μια νέα εταιρική οντότητα, πιστωτικό ίδρυμα, η Τράπεζα Eurobank ΑΕ, 100% θυγατρική της Eurobank Holdings.
 • Γίνεται εισφορά μέρους των mezzanine και junior notes από την τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Cairo Mezz Plc, 100% θυγατρική της Eurobank Holdings.
 • Διανέμονται οι μετοχές της Cairo Mezz Plc στους μετόχους της Eurobank Holdings.
 • Ολοκληρώνονται τα έργα Europe και Cairo με τον όμιλο doValue.

2019

Συγχώνευση με Grivalia
 • Ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της Grivalia.
 • Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria.
 • Ολοκληρώνεται η πώληση mezzanine και junior notes από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (project Pillar).
 • Υπογράφεται δεσμευτική συμφωνία με τον όμιλο doValue για την πώληση μέρους των mezzanine και junior notes από την τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (project Cairo) και 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank FPS (project Europe).

2018

Ολοκλήρωση σχεδίου αναδιάρθρωσης
 • Ολοκληρώνεται η πώληση των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου στη Ρουμανία στην Banca Transilvania.
 • Πωλείται χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 1,1 δισ. ευρώ.
 • Συμφωνείται η εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria.
 • Ανακοινώνεται σχέδιο συγχώνευσης με την Grivalia και επιτάχυνση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE).

2017

Grivalia Properties
 • Η Eurobank ανακοινώνει την επιτυχή διάθεση 20.252.001 μετοχών της Grivalia Properties μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

2016

Eurolife ERB Insurance Group
 • Ολοκληρώνεται η πώληση του 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Group ΑΕ Συμμετοχών.
 • O Όμιλος TAS Group απόκτα τη Universal Bank από τον Όμιλο Eurobank.

2015

Εξαγορά καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank
 • Η Eurobank Bulgaria AD εξαγοράζει τις εργασίες του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank.
 • Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.038.920.000€ τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων. Το 97,62% της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες μετόχους.

2014

Είσοδος στρατηγικών επενδυτών
 • Ολοκληρώνεται με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.864 εκατ. ευρώ. Το 64,6% των κοινών μετοχών της Eurobank κατέχουν θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες μέτοχοι.
 • Η Eurobank ενοποιείται λειτουργικά με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ τον Μάιο, με την ενοποίηση και των συστημάτων της πρώην T Bank ΑΤΕ. Με σεβασμό στους πελάτες και την ιστορία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η Eurobank διατηρεί διακριτό το δίκτυο καταστημάτων του, με σήμανση Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

2013

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
 • Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ ανακεφαλαιοποιείται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 • Απορροφά λόγω συγχώνευσης το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ.
 • Η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE απορροφά λόγω συγχώνευσης τη Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ. Η λειτουργική ενοποίησή της ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο.

2012

Μετονομασία σε Eurobank Ergasias ΑΕ
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ πωλεί την Eurobank Tekfen στην Burgan Bank.
 • Μεταβιβάζει μερίδιο 70% της Polbank EFG στη Raiffeisen Bank International.
 • Η Τράπεζα αλλάζει επωνυμία σε Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.

2011

Συγχώνευση με ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ απορροφά λόγω συγχώνευσης τη ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ.

2007

Παρουσία σε Κύπρο και Ουκρανία
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αναπτύσσεται οργανικά στην Κύπρο και εξαγοράζει το 70% της Tekfenbank Τουρκίας, που μετονομάζεται σε Eurobank Tekfen.
 • Ολοκληρώνει την εξαγορά της Universal Bank Ουκρανίας.
 • Ολοκληρώνει τη συγχώνευση της Postbank & DZI στη Βουλγαρία.

2006

Διεύρυνση σε Πολωνία και Βαλκάνια
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αναπτύσσεται οργανικά στην αγορά της Πολωνίας μέσω της Polbank EFG.
 • Ολοκληρώνει την εξαγορά 100% της Nacionalna štedionica Banka Σερβίας.
 • Συγχωνεύεται με την EFG Eurobank AD Beograd Σερβίας. Η νέα τράπεζα μετονομάζεται σε Eurobank EFG štedionica AD Beograd. 
 • Εξαγοράζει τη DZI Bank Βουλγαρίας με απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου του 90%.
 • Συμφωνεί να εξαγοράσει το 99,34% της ουκρανικής Universal Bank.

2005

Διεύρυνση σε Τουρκία και Βαλκάνια
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αποκτά τον έλεγχο της χρηματιστηριακής HC Istanbul στην Τουρκία.
 • Αποκτά 62,3% της Nacionalna štedionica Banka Σερβίας.

2004

Απόκτηση Postbank Βουλγαρίας
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ εξαγοράζει την ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΕΔΑΚ.
 • Εξαγοράζει το υπόλοιπο 50% της Alico/CEH Balkan Holdings και αυξάνει σε 96,74% τη συμμετοχή της στην Postbank Βουλγαρίας.
 • Αυξάνει σε 93,5% τη συμμετοχή της στην EFG Eurobank Beograd AD.

2003

Διεύρυνση στα Βαλκάνια
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αποκτά 90,8% της Postbanka AD Σερβίας, που μετονομάζεται σε EFG Eurobank AD Beograd.
 • Αποκτά τον πλειοψηφικό έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου της Bancpost Ρουμανίας.

2002

Telesis και Alico
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ απορροφά την Telesis Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ.
 • Εξαγοράζει το 50% της Alico/CEH Balkan Holdings και αποκτά συμμετοχή 43% στη Postbank Βουλγαρίας.
 • Αποκτά πρόσθετο πακέτο μετοχών (17%) στη ρουμανική BancPost. Έτσι ανεβάζει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της BancPost στο 36,25% με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης στο 45%.

2000

Συγχώνευση με Τράπεζα Εργασίας
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ συγχωνεύεται με την Τράπεζα Εργασίας ΑΕ και μετονομάζεται σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
 • Αποκτά ποσοστό συμμετοχής 19,25% στην Bancpost SA Ρουμανίας.
 • Ιδρύεται η EFG Finance ΑΕΠΕΥ.
 • Ιδρύεται η Eurolife ERB Insurance.

1999

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ συγχωνεύεται με την Τράπεζα Αθηνών ΑΕ.
 • Εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
 • Συγχωνεύεται με την Τράπεζα Κρήτης ΑΕ.
 • Ιδρύεται η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

1998

Διεύρυνση της Τράπεζας EFG Eurobank
 • Η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ εξαγοράζει ποσοστό συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών ΑΕ.
 • Η Deutsche Bank AG αποκτά συμμετοχή 10% στην Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ.
 • Η Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) SA και η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό συμμετοχής 18,4% στην Τράπεζα Εργασίας ΑΕ.
 • Ιδρύεται η EFG Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ.

1997

Μετονομασία σε Τράπεζα EFG Eurobank
 • Η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα ΑΕ μετονομάζεται σε Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ.
 • Συγχωνεύεται με την ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ και εξαγοράζει το δίκτυο καταστημάτων της Crédit Lyonnais Grèce SA.

1994

Συμμετοχή στην EFG Private Bank Λουξεμβούργου
 • Η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα ΑΕ αποκτά ποσοστό συμμετοχής 75% στην Banque de Depots, που αργότερα θα μετονομαστεί σε EFG Private Bank (Luxembourg) SA.

1990

Ίδρυση Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας
 • Ιδρύεται η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα ΑΕ. Ειδικεύεται στους τομείς της Επενδυτικής Τραπεζικής και του Private Banking.