Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ελευθέριος Οικονομίδης

Γενικός Διευθυντής Πίστης Ομίλου, Group Chief Credit Officer (Group CCO) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων – Μέλος
 • Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων – Μέλος 
 • Επιτροπή Πιστωτικών Χειρισμών – Μέλος 
 • Eπιτροπή Διαχείρισης Μετασχηματισμού – Μέλος 
 • Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Ανωτάτων Στελεχών – Πρόεδρος

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Επικεφαλής Τομέα Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού Τραπεζικής Επιχειρήσεων (2013-2016)
 • Επικεφαλής Global Corporate Clients International (2008-2013)
 • Διεύθυνση Debt Capital Markets, Θυγατρική EFG Telesis Finance (2003-2008)
 • Wholesale Credit Audit Manager, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (2000-2003)

Ευρύτερη σταδιοδρομία 

 • Large Corporate Account Officer, Telesis Investment Bank (1998-2000)
 • Senior Auditor/Consultant, Price Waterhouse Coopers (1996-1998)

Σπουδές

 • MBA in International Banking and Finance, University of Birmingham
 • BSc in Business Administration, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επαγγελματική Πιστοποίηση

 • Association of Chartered Certified Accountants, Fellow status (FCCA)

Τόπος γέννησης

Αθήνα, Ελλάδα


Ελευθέριος Οικονομίδης
Γενικός Διευθυντής Πίστης Ομίλου, Group Chief Credit Officer (Group CCO) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ