Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιάκωβος Γιαννακλής

Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος στην People Advisory Committee
 • Μέλος στη Regulatory Matters Committee
 • Μέλος στην Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Μέλος στο ΔΣ της Εurolife FFH Insurance Group Aνώνυμος Eταιρεία Συμμετοχών
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής
   

Στο παρελθόν ο κ. Γιαννακλής διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης ΑΕ (2016-2018)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ (2014-2017)
 • Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων (2014-2016)
 • Επικεφαλής Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης Δικτύου Καταστημάτων (2014)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Business Services (2009-2017)
 • Επικεφαλής Τομέα στο Δίκτυο Καταστημάτων (2009-2014)
 • Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης και Ανάπτυξης Πελατείας (2004-2009)
 • Στέλεχος στο Δίκτυο Καταστημάτων (από το 1994)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Δίκτυο Καταστημάτων στην Εθνική Τράπεζα (1988-1993)

Σπουδές

 • MBA, University of Indianapolis, ΗΠΑ
 • Πτυχίο Business Administration, City University of Seattle, ΗΠΑ

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Ιάκωβος Γιαννακλής
Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Τράπεζας Eurobank ΑΕ