Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Direktna AD στη Σερβία (από τον Νοέμβριο 2010)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD (από τον Οκτώβριο 2015)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Cyprus Ltd (από τον Νοέμβριο 2022)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της BE-Business Exchanges AΕ (από τον Ιανουάριο 2014)

Στο παρελθόν ο κ. Ιωάννου διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (2017-2019)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ (2013-2019)
 • Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank (2013-2014)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ των ERB Financial Planning Services (FPS) και ERB Remedial Services (ERS) (2013-2014)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της ERB IT Shared Services (2010-2014)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ των ERB Eurolife Life Insurance και ERB Eurolife General Insurance (2015)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD (2013-2014)
 • Διευθύνων Σύμβουλος στην Eurobank AD Beograd στη Σερβία (2005-2008)
 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Insurance Group Holdings ΑΕ (2014-2016)
 • Μέλος στο ΔΣ της Bancpost SA στη Ρουμανία (2012-2013)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της ERB Business Services ΑΕ (2014-2017)

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank Holdings
 • Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Management Company ΑΕ (από τον Σεπτέμβριο 2019).

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Πρόεδρος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (2020-2022) -Μέλος από το 2013
 • Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Πληρωμών, Λειτουργιών και Digital Banking της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (2017-2020)
 • Αντιπρόεδρος της Cardlink ΑΕ (2013-2015)
 • Μέλος στο ΔΣ της Millennium Bank με ευθύνη στους τομείς Retail, Private Banking και Business Banking (2003)
 • Επικεφαλής στην Barclays Bank PLC με ευθύνη στους χώρους Retail Banking, Private Banking και Operations (1990-1997)

Σπουδές

 • MA in Banking and Finance, University of Wales, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τόπος γέννησης

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος


Σταύρος Ιωάννου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank AE
Λήξη θητείας: 2024