Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τάσος Ιωαννίδης

Γενικός Διευθυντής Markets & Asset Management της Τράπεζας Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ (Φεβρουάριος 2020 έως σήμερα)

Στο παρελθόν ο κ. Ιωαννίδης διετέλεσε:

 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Hellas PLC (Αύγουστος 2006 Ιούνιος 2022)
 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd (Αύγουστος 2006 Δεκέμβριος 2022)
 • Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Ελλάδος “Forex Club Hellas” (Ιούνιος 2016 - Δεκέμβριος 2021)
 • Γενικός Διευθυντής, Head of Global Markets & Treasury (Απρίλιος 2015 - Ιούλιος 2019)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ (Μάιος 2015 - Σεπτέμβριος 2017) 
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank ERB AEΔΑΚ (πρώην ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ) (Φεβρουάριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Head of Global Markets & Treasury (Οκτώβριος 2013 - Μάρτιος 2015)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Group Treasurer (Απρίλιος 2009 - Οκτώβριος 2013)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Group Head of Trading (Μάρτιος 2007 - Απρίλιος 2009)
 • Μέλος στο ΔΣ της Global Διαχείριση Κεφαλαίων ΑΕΠΕΥ (Ιούνιος 2006 - Δεκέμβριος 2009)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Head of Trading (Απρίλιος 2005 - Μάρτιος 2007)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Co-Head of Trading (Απρίλιος 2003 - Απρίλιος 2005)
 • Assistant Treasurer, Head of Fixed Income Trading (Φεβρουάριος 2000 - Απρίλιος 2003)
 • Fixed Income Trading (Μάιος 1995 - Φεβρουάριος 2000)
 • Μέλος στο ΔΣ της Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ιούνιος 2002 - Απρίλιος 2003) 

Σπουδές

 • MSc in Shipping, Trade and Finance, Cass Business School, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
 • BSc Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τόπος γέννησης

 • Δυτική Γερμανία

Τάσος Ιωαννίδης
Γενικός Διευθυντής Markets & Asset Management της Τράπεζας Eurobank AE