Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τάσος Ιωαννίδης

Γενικός Διευθυντής Global Markets της Τράπεζας Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Hellas PLC (Αύγουστος 2006 έως σήμερα)
 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd (Αύγουστος 2006 έως σήμερα)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ (Φεβρουάριος 2020 έως σήμερα)

Στο παρελθόν ο κ. Ιωαννίδης διετέλεσε:

 • Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Ελλάδος “Forex Club Hellas” (Ιούνιος 2016 - Δεκέμβριος 2021)
 • Γενικός Διευθυντής, Head of Global Markets & Treasury (Απρίλιος 2015 - Ιούλιος 2019)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ (Μάιος 2015 - Σεπτέμβριος 2017) 
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank ERB AEΔΑΚ (πρώην ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ) (Φεβρουάριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Head of Global Markets & Treasury (Οκτώβριος 2013 - Μάρτιος 2015)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Group Treasurer (Απρίλιος 2009 - Οκτώβριος 2013)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Group Head of Trading (Μάρτιος 2007 - Απρίλιος 2009)
 • Μέλος στο ΔΣ της Global Διαχείριση Κεφαλαίων ΑΕΠΕΥ (Ιούνιος 2006 - Δεκέμβριος 2009)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Head of Trading (Απρίλιος 2005 - Μάρτιος 2007)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Co-Head of Trading (Απρίλιος 2003 - Απρίλιος 2005)
 • Assistant Treasurer, Head of Fixed Income Trading (Φεβρουάριος 2000 - Απρίλιος 2003)
 • Fixed Income Trading (Μάιος 1995 - Φεβρουάριος 2000)
 • Μέλος στο ΔΣ της Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ιούνιος 2002 - Απρίλιος 2003) 

Σπουδές

 • MSc in Shipping, Trade and Finance, Cass Business School, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
 • BSc Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τόπος γέννησης

 • Δυτική Γερμανία

Τάσος Ιωαννίδης
Γενικός Διευθυντής Global Markets της Τράπεζας Eurobank AE