Συμμετοχή μελών ΔΣ στις επιτροπές του | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της. Εξαίρεση αποτελούν τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, το ΔΣ εκπροσωπεί την Eurobank στα δικαστήρια και εξωδίκως.

Δείτε σε ποιες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν τα μέλη του:

Νικόλαος Καραμούζης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Νικόλαου Καραμούζη

Φωκίων Καραβίας

Διευθύνων Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Φωκίωνα Καραβία

Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Σταύρου Ιωάννου

Θεόδωρος Καλαντώνης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Troubled Assets Group
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Θεόδωρου Καλαντώνη

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου 
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Κωνσταντίνου Βασιλείου

Γεώργιος Χρυσικός

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Πλήρες βιογραφικό του Γεώργιου Χρυσικού

Richard Boucher

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Richard Boucher

Rajeev Kakar

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Rajeev Kakar

Bradley Paul Martin

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Bradley Paul Martin

Jawaid Mirza

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Jawaid Mirza

George Myhal

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του George Myhal

Lucrezia Reichlin

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό της Lucrezia Reichlin

Αικατερίνη Μπερίτση

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3865/2010

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό της Αικατερίνης Μπερίτση

Αγγελική Καρδαρά

Γραμματέας