Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Cinzia Basile

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι της σήμερα

 • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. της My Community Bank (εμπορική επωνυμία της Brent Shrine Credit Union Limited), μια πανεθνική πιστωτική ένωση που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικεύεται στις αποταμιεύσεις και τα δάνεια (Δεκέμβριος 2017 – σήμερα)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Nikko Asset Management Europe, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων  (Σεπτέμβριος 2019 – σήμερα)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Creditis Servizi Finanziari, χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που εστιάζει σε προσωπικά δάνεια (Μάρτιος 2019 – σήμερα)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Zenith Service S.P.A., χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαχείριση δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ιταλία  (Σεπτέμβριος 2018 – σήμερα)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Στην Credit Suisse, όπου συνέστησε και διηύθυνε τις εργασίες διαχείρισης επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Credit Suisse AG Investment Bank (Custom Markets) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο, έχοντας αρχικώς ενταχθεί στον οργανισμό το 2001
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Διαχείρισης Κινδύνων της Credit Suisse Custom Markets, μίας εταιρείας διαχείρισης υποστηριζόμενης από την Credit Suisse, με έδρα στο Λουξεμβούργο (08/2011 - 08/2017)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας της Custom Markets plc και της Custom Markets QIAF, εταιρειών διαχείρισης υποστηριζόμενων από την Credit Suisse, με έδρα στην Ιρλανδία (08/2011 - 08/2017)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Κινδύνων της Custom Markets QIAF, θυγατρική της Credit Suisse, με έδρα στην Ιρλανδία (08/2011 - 08/2017)

Σπουδές

 • London School of Economics, UK Thesis Scholarship (derivative instruments) 05/1996 – 09/1996
 • University of Rome “La Sapienza”, Italy, Juris Doctor Degree (1990 – 1996)
 • University of Utrecht, Netherlands, Erasmus Scholarship (September 1994 – July 1995)

Τόπος γέννησης

 Ρώμη, Ιταλία


Cinzia Basile
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2021