Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι σήμερα

 • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Mέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), Πρόεδρος ΔΣ (Ιούλιος 2016 – Ιούλιος 2021)
 • Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής (Ιανουάριος 2019 – Ιούλιος 2021)
 • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), Mέλος ΔΣ (Μάιος 2020 – Ιούλιος 2021)
 • Eταιρείες του ομίλου Alpha Bank, Μέλος ΔΣ (Alpha Bank Ρουμανίας, Alpha Leasing Ελλάδας, Alpha Bank Κύπρου) και Mέλος Eπιτροπών ΔΣ (Ελέγχου, Κινδύνων, Αποδοχών) (Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2020)
 • The Cyprus Development Bank, Πρόεδρος ΔΣ, Λευκωσία, Κύπρος (Σεπτέμβριος 2008 – Απρίλιος 2014)
 • The Cyprus Popular Bank (Laiki) Group, Διευθυντικές θέσεις περιλαμβανομένων Managing Director στη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) ΑΕ και Group General Manager (Οκτώβριος 1991 – Νοέμβριος 2006)
 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού, Μέλος ΔΣ και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Φεβρουάριος 2012 – Οκτώβριος 2014)

Σπουδές

 • Massachusetts Institute of Technology (1982-1984), Cambridge ΜΑ, USA, Master of Science in Management 
 • University of Cambridge (1980-1981), Cambridge, UK, MPhil Economics
 • London School of Economics (1977-1980), London, UK, BSc Economics (Honours)

Τόπος γέννησης 

Λευκωσία, Κύπρος


Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2024