Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αλίκη Γρηγοριάδη

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι της σήμερα

 • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Σύμβουλος νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα (από τον Ιούνιο του 2015)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ, Ελλάδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου, μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης (Φεβρουάριος 2017 – Φεβρουάριος 2021)
 • JPMorgan, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Managing Director (Φεβρουάριος 2010 – Μάιος 2015)
 • Μέλος ΔΣ στην IBOS (Απρίλιος 2010 – Αύγουστος 2014)
 • ABN Amro Bank, Amsterdam, Ολλανδία & Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Managing / Executive Director (Νοέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2009)
 • Citibank ΝΑ, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες ανώτατες θέσεις ως Executive Director (Φεβρουάριος 1994 – Αύγουστος 2001) 
 • Clearing House Automated Payments System (CHAPS), Ηνωμένο Βασίλειο, Μέλος ΔΣ (Ιούνιος 1997 – Ιούλιος 2000)

Σπουδές

 • University College London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – Executive program – Blockchain / DLTs (2019)
 • Darden Graduate School of Business, Virginia, ΗΠΑ – Executive program –  “e-business” (2000)
 • Manchester Business School, Ηνωμένο Βασίλειο – Two-year MBA – Director’s List (1991-1993)
 • E.J.Cox School of Management, Texas, ΗΠΑ – MBA international exchange program (1992)
 • The American College, Αθήνα, Ελλάδα –  BSc in Business Administration, major Marketing (1987-1990)

Τόπος γέννησης

 Αθήνα, Ελλάδα


Αλίκη Γρηγοριάδη
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2024