Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε κυρίαρχη απειλή για τον πλανήτη και τους κατοίκους του, κατανοούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μονόδρομο για την εξασφάλιση ευημερίας για τη σημερινή γενιά αλλά και για τις επόμενες. Γι' αυτό, αποφασίσαμε να αναλάβουμε ενεργό ρόλο, με δράσεις που ωφελούν το περιβάλλον.

Για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη η Eurobank δεσμεύεται να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και να προωθεί την πράσινη οικονομία. Αυτή τη δέσμευση κάνουμε πράξη στις καθημερινές εργασίες μας, τις τραπεζικές πρακτικές μας και την εταιρική κουλτούρα μας. Εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και βέλτιστες πρακτικές σε μια συνεπή προσπάθεια που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μας με μια ματιά

Πρωτοπόροι σε διεθνείς πιστοποιήσεις

ISO 14001 – Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Eurobank εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001 από το 2004.

Το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε μειώνει τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον και βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας. Κάθε χρόνο επιθεωρείται από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS.

Αναλυτικά για το ISO 14001.

ISO 50001 – Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Η Eurobank εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 50001 από το 2015. Για το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζουμε έχουμε κερδίσει:

 • Χρυσό βραβείο Πράσινα κτίρια / Δομημένο περιβάλλον στον διαγωνισμό Hellenic Responsible Business Awards 2022, για την ανάπλαση του κτιριακού συγκροτήματος PIRAEUS PORT PLAZA 3 στον Πειραιά.
 • Αργυρό βραβείο Μείωση της καταναλισκόμενης  ενέργειας / Energy conservation, στον διαγωνισμό Environmental Awards 2022, για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στην Eurobank.

Αναλυτικά για το ISO 50001.

ISO 14064 - Διεθνές Πρότυπο για την πιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η Eurobank έχει επαληθεύσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1. Η  επαλήθευση έγινε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS.

Αναλυτικά για το ISO 14064.

Πολιτικές για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

Μέσα από πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης και εξειδικευμένες πολιτικές, παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας, ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και προωθούμε την πράσινη οικονομία:

Στην Περιβαλλοντική Έκθεση περιγράφονται οι στόχοι μας, τα συστήματα και τα προγράμματα που εφαρμόζουμε για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξή μας, και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μας.

Παλιότερες Περιβαλλοντικές Εκθέσεις:

2021 I 2020 I 2019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Δεσμεύσεις για το περιβάλλον

Θέτουμε συγκεκριμένους στόχους, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων:

Συνεργασίες και συμμετοχές για το περιβάλλον

Συνεργαζόμαστε και συμμετέχουμε σε παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη:

 • Πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition με στόχο τη φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων σε 5 χρόνια.
 • Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, από τους πρωτοπόρους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Συμμετοχή στο private equity fund ΑΚΕΣ IBG HF III, το οποίο εξειδικεύεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μικρομεσαία φωτοβολταϊκά πάρκα και αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.
 • Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ – UN Global Compact
 • Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης – UNEP FI
 • Energy Efficiency Financial Institution Group – EEFIG
 • Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
 • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSRHellas
 • Ελληνική πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

Μάθετε περισσότερα για τις ESG συνεργασίες και πρωτοβουλίες μας.

EMAS – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου

Η Eurobank έχει ενταχθεί στο μητρώο των επιχειρήσεων που τηρούν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την περιβαλλοντική διαχείριση από το 2009.

Βιώσιμες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες

Αναπτύξαμε μια σειρά πράσινων πρωτοβουλιών που προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη, με λύσεις που μπορείτε να προμηθευτείτε online. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τη χρήση του χαρτιού και να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Η πιστωτική κάρτα WWF Visa ήταν το πρώτο πράσινο προϊόν που εξέδωσε ελληνική τράπεζα. Μέχρι σήμερα, έχουν αποδοθεί στο WWF Hellas πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ μέσω της WWF Visa της Eurobank για τη χρηματοδότηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Πράσινα κτίρια και υβριδικά οχήματα

Επενδύουμε συνεχώς στην ενεργειακή αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου ακινήτων μας, ώστε να βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας. Η στρατηγική μας είναι να ανανεώνουμε σταδιακά το επενδυτικό και ιδιοχρησιμοποιούμενο χαρτοφυλάκιό μας, στοχεύοντας σε φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχει υψηλή ζήτηση για τέτοιου είδους ακίνητα από πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες.

Για τον σκοπό αυτό, έχουμε ξεκινήσει έργα για τη μετατροπή μεγάλων ακινήτων μας σε ενεργειακά αποδοτικά, πράσινα κτίρια, καθώς έτσι επιδεικνύουμε τη βιώσιμη επίδοσή μας κατά τη λειτουργία μας. Με τα πράσινα κτίρια:

 • Μειώνουμε τα λειτουργικά έξοδα.
 • Μεγιστοποιούμε τις αποδόσεις μέσω της αγοραίας αξίας.
 • Προσελκύουμε και διατηρούμε ενοικιαστές υψηλού επιπέδου, καθώς τους παρέχουμε ελκυστικούς χώρους διαμονής και εργασίας.
 • Παρέχουμε πιο υγιείς χώρους εργασίας στους ανθρώπους μας.
 • Δημιουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο με χαμηλές εκπομπές αερίων, φιλικό προς το περιβάλλον, και συνεισφέρουμε στη βελτίωση του τοπικού κλίματος.

Με σκοπό να συνεχίσουμε να μετατρέπουμε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων μας σε πράσινο, επιλέγουμε πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων, ώστε να επικυρώσουμε την αξία της βιωσιμότητας των περιουσιακών στοιχείων μας.

Κάθε χρόνο στοχεύουμε να αξιολογούμε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό μας, ώστε να προχωρούμε σταδιακά στην πιστοποίηση, σύμφωνα με πρότυπα που έχουν καθοριστεί από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Στον τομέα των υβριδικών οχημάτων, και με σκοπό να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το ενεργειακό αποτύπωμά μας, σταδιακά:

 • Αντικαθιστούμε τον στόλο των εταιρικών οχημάτων μας με υβριδικά οχήματα τεχνολογίας plug-in hybrid.
 • Εγκαθιστούμε σταθμούς φόρτισης σε κεντρικά κτίρια και καταστήματά μας στην Αθήνα.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομαδικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank.