Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ανακυκλώνουμε ή να αξιοποιούμε όλα τα στερεά απόβλητα που παράγουμε. Παρακολουθούμε τη ροή των κυριότερων ρευμάτων αποβλήτων (waste streams), και φροντίζουμε για την καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η παρακολούθηση και διαχείριση των αποβλήτων αφορά όλα τα κτίρια διοίκησης και όλα τα καταστήματά μας, και καλύπτει το 100% των εργασιών μας. Το 2021 ανακυκλώσαμε 214.212,8 κιλά στερεά απόβλητα.

Χαρτί

Σε όλα τα καταστήματα και τα γραφεία της Eurobank σε όλη την Ελλάδα έχουμε τοποθετήσει κάδους συλλογής χαρτιού.

  1. Συγκεντρώνουμε το χαρτί προς ανακύκλωση στους κάδους.

  2. Ανακυκλώνουμε το χαρτί σε συνεργασία με αδειοδοτημένους εργολάβους ανακύκλωσης που εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μέσω του δημοτικού συστήματος ανακύκλωσης.

Το 2021 ανακυκλώσαμε, σε συνεργασία με τον εργολάβο, 166.724 κιλά χαρτιού ή το 79,68% της ετήσιας προμήθειας χαρτιού.

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Όταν αποσύρουμε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μας, τον συλλέγουμε σε κεντρικές εγκαταστάσεις μας για διαλογή:

Το 2021 δώσαμε:

  • 3.203 τεμάχια ή 40.701 κιλά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
  • 1.841 τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε δωρεές

Μελανοδοχεία

Από όλα τα καταστήματα και τα γραφεία της Eurobank συλλέγουμε τα μελανοδοχεία που αδειάζουν. Τα παραδίδουμε σε εταιρείες που παρέχουν την υπηρεσία managed print services. Εκείνοι τα προωθούν σε φορείς που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να τα ανακυκλώσουν.

Το 2021 ανακυκλώσαμε 659 κιλά κενά μελανοδοχεία.

Λαμπτήρες

Ανακυκλώνουμε τους λαμπτήρες μέσω των εταιρειών που μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες. Οι εταιρείες αυτές φροντίζουν να συλλέγουν και να προωθούν τους χρησιμοποιημένους λαμπτήρες σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Στα γραφεία διοίκησης της Eurobank υπάρχουν επίσης σημεία συλλογής λαμπτήρων. Το Συλλογικό Σύστημα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ συλλέγει και ανακυκλώνει τους λαμπτήρες.

Το 2021 συγκεντρώσαμε και παραδώσαμε προς ασφαλή διάθεση 391,3 κιλά λαμπτήρες.

Μπαταρίες

Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες (συσσωρευτές) του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε. Τις παραδίδουμε σε εταιρείες που μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, για να τις προωθήσουν σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Επιπλέον, συγκεντρώνουμε μπαταρίες (φορητού τύπου) σε κάδους της ΑΦΗΣ που τοποθετούμε σε κτίρια της Eurobank. Από εκεί η ΑΦΗΣ τις μαζεύει για να τις ανακυκλώσει.

Το 2021 δώσαμε για ανακύκλωση:

  • 5.091 κιλά συσσωρευτές από UPS μεγάλου και μεσαίου τύπου.
  • 460 κιλά μπαταρίες φορητού τύπου, σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ.