Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Τα Προγράμματα Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων της Eurobank υλοποιούν την Περιβαλλοντική Πολιτική μας. Για να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια τα απόβλητα που παράγουμε και να μειώνουμε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, παρακολουθούμε τη ροή αποβλήτων. Τα ανακυκλώνουμε ή τα αξιοποιούμε διαφορετικά σε συνεργασία με φορείς που εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χαρτί

Σε όλα τα καταστήματα και τα γραφεία της Eurobank σε όλη την Ελλάδα έχουμε τοποθετήσει κάδους συλλογής χαρτιού.

  1. Συγκεντρώνουμε το χαρτί προς ανακύκλωση στους κάδους.

  2. Ανακυκλώνουμε το χαρτί σε συνεργασία με αδειοδοτημένους εργολάβους ανακύκλωσης που εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μέσω του δημοτικού συστήματος ανακύκλωσης.

Μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει πάνω από 3.100 τόνους χαρτιού.

Για την εξοικονόμηση χαρτιού η Eurobank βραβεύτηκε με το Αργυρό Βραβείο Environmental Awards 2016 στην κατηγορία Πρόληψη Παραγόμενων Αποβλήτων.

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Όταν αποσύρουμε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μας, τον συλλέγουμε σε κεντρικές εγκαταστάσεις μας για διαλογή:

Μέχρι σήμερα έχουμε δώσει πάνω από:

  • 64.000 τεμάχια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

  • 12.000 τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε δωρεές.

Μελανοδοχεία

Από όλα τα καταστήματα και τα γραφεία της Eurobank συλλέγουμε τα μελανοδοχεία που αδειάζουν. Τα παραδίδουμε σε εταιρείες που παρέχουν την υπηρεσία managed print services. Εκείνοι τα προωθούν σε φορείς που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να τα ανακυκλώσουν.

Μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει πάνω από 55.000 μελανοδοχεία.

Λαμπτήρες

Ανακυκλώνουμε τους λαμπτήρες μέσω των εταιρειών που μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες. Οι εταιρείες αυτές φροντίζουν να συλλέγουν και να προωθούν τους χρησιμοποιημένους λαμπτήρες σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Στα γραφεία διοίκησης της Eurobank υπάρχουν επίσης σημεία συλλογής λαμπτήρων. Το Συλλογικό Σύστημα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ συλλέγει και ανακυκλώνει τους λαμπτήρες.

Μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει πάνω από 84.000 λαμπτήρες.

Μπαταρίες

Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες (συσσωρευτές) του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε. Τις παραδίδουμε σε εταιρείες που μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, για να τις προωθήσουν σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Επιπλέον, συγκεντρώνουμε μπαταρίες (φορητού τύπου) σε κάδους της ΑΦΗΣ που τοποθετούμε σε κτίρια της Eurobank. Από εκεί η ΑΦΗΣ τις μαζεύει για να τις ανακυκλώσει.

Μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει πάνω από 42.000 μπαταρίες.

Πιστωτικές κάρτες

Συγκεντρώνουμε τις ακυρωμένες ή ληγμένες κάρτες στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία της Eurobank. Τις καταστρέφουμε και τις προωθούμε για ανακύκλωση μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών.

Μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει πάνω από:

  • 281.000 πλαστικές κάρτες

  • 182 κιλά κατεστραμμένων καρτών