Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ΙSO 50001. Την εφαρμόζουμε σε όλα τα καταστήματά μας και τα γραφεία της Eurobank. Ελαχιστοποιούμε το ενεργειακό κόστος μας, περιορίζουμε τις επιβλαβείς εκπομπές αερίων και αυξάνουμε τις ενεργειακές επιδόσεις μας.

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζουμε είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ΙSO 50001. Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.

Ορίζουμε συγκεκριμένους στόχους και παρακολουθούμε τις ενεργειακές επιδόσεις μας. Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε αυτά τα αποτελέσματα σε εκθέσεις προόδου.

Μέσα στο 2015 καταφέραμε να εξοικονομήσουμε ανά εργαζόμενο:

  • Πάνω από 10% σε ηλεκτρική ενέργεια.

  • Πάνω από 15% σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Δείτε αναλυτικά τι ορίζει το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank, την επιστημονική μεθοδολογία που εφαρμόζει και τις διακρίσεις που έχουμε κερδίσει για την αποδοτικότητά του.

Οι ενεργειακοί στόχοι μας

Η Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank εκφράζει βασικούς στόχους μας. Για να τους επιτυγχάνουμε:

  • Αγοράζουμε ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές. Την αξιοποιούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε το ενεργειακό κόστος.

  • Περιορίζουμε την εξάρτησή μας από ορυκτά καύσιμα που εξαντλούνται. Στη θέση τους χρησιμοποιούμε εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

  • Ελαχιστοποιούμε τις εκπομπές αερίων (CO2) και ρύπων που βλάπτουν το περιβάλλον. Προσπαθούμε να περιορίζουμε όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον.

  • Επιλέγουμε προμηθευτές που δεσμεύονται για το ενεργειακό αποτύπωμα των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν, όπου αυτό είναι εφικτό.

  • Επενδύουμε σε ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις και έργα με σύντομη απόσβεση. Τις σχεδιάζουμε, αναδιαμορφώνουμε και εξοπλίζουμε με γνώμονα το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

  • Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις που ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις ενεργειακές επιδόσεις.

Ευαισθητοποίηση εργαζομένων

Ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας σε θέματα διαχείρισης ενέργειας. Τους εκπαιδεύουμε ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να προτείνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και να τα εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους.

Δείτε τι έχουμε καταφέρει με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας.