Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Οι Πρακτικές Πράσινων Προμηθειών της Eurobank ακολουθούν τις που ορίζει η Περιβαλλοντική Πολιτική μας. Περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες για να επιλέγουμε τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε και τους προμηθευτές που εμπιστευόμαστε.

Προϊόντα με οικολογική σήμανση

Επιλέγουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον σε κάθε ευκαιρία που εντοπίζουμε στην καθημερινή λειτουργία της Eurobank. Στις προδιαγραφές των προϊόντων περιλαμβάνουμε και περιβαλλοντικά σήματα, όπως Energy Star, FSC, PEFC, Ecolabel κ.ά., όπου είναι πρακτικά εφικτό. 
Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα εργαλεία:

  • Περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα βασικά αγαθά που προμηθευόμαστε. Θέτουμε κριτήρια έτσι ώστε οι υπεύθυνοι προμηθειών να αξιολογούν και να επιλέγουν πράσινα προϊόντα.
  • Μέθοδος αξιολόγησης για πράσινες προμήθειες. Χρησιμοποιούμε πίνακες αξιολόγησης για τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών και των προμηθευτών μας.

Επιλεγμένοι προμηθευτές

Επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε την ίδια περιβαλλοντική κουλτούρα με το δίκτυο των προμηθευτών μας. Γι’ αυτό αξιολογούμε τους προμηθευτές που επιλέγουμε με περιβαλλοντικά κριτήρια:

  • Εξετάζουμε την περιβαλλοντική πολιτική τους και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουν.

  • Ελέγχουμε αν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

  • Λαμβάνουμε υπόψη εάν και πώς ενσωματώνουν παράγοντες ESG στη λειτουργία τους, δηλαδή παράγοντες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνησή τους.

Για την επιλογή των προμηθευτών μας έχουμε λάβει βράβευση στον διαγωνισμό BRAVO Sustainability Dialogue & Awards 2021 για την πρωτοβουλία «Αξιολόγηση των προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank».

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Μεταδίδουμε την περιβαλλοντική ευαισθησία μας στους πελάτες μας και τους εργαζόμενούς μας. Δείτε πώς ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας σε θέματα περιβάλλοντος.