Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ευαισθητοποιούμε τους εργαζόμενούς μας σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομαδικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank.

Ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας σε θέματα περιβάλλοντος

Εκπαιδεύουμε με e-Learning τους υπεύθυνους περιβάλλοντος των τραπεζικών καταστημάτων μας. Μέσα από ένα διαδραστικό πρόγραμμα τους ενημερώνουμε σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα της Τράπεζας. Τους μαθαίνουμε πώς να εξοικονομούν ενέργεια και να περιορίζουν τους πόρους που καταναλώνουν στις καθημερινές εργασίες του τραπεζικού καταστήματός τους. Τους δείχνουμε πώς να ανακυκλώνουν.

Ενθαρρύνουμε την ευγενή άμιλλα μεταξύ των καταστημάτων για να εξοικονομούν όλο και περισσότερη ενέργεια. Ενημερώνουμε κάθε κατάστημα πού κατατάσσεται σε κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα άλλα. Στο ειδικό Περιβαλλοντικό Ερωτηματολόγιο, τους ζητάμε να μας προτείνουν τρόπους βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους.

Σε ειδική σελίδα στο Intranet της Eurobank αναρτούμε ενημερωτικό υλικό για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Τράπεζας. Όλοι οι εργαζόμενοί μας μπορούν να κατεβάσουν και να διαβάσουν αυτό το υλικό.

Οργανώνουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα από αυτές ενημερώνουμε τους εργαζόμενούς μας και τους εκπαιδεύουμε σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας.

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

Με την εκστρατεία «Καλή ενέργεια – Δεν τη σπαταλάμε, την κάνουμε κάτι καλό» το 2015 ευαισθητοποιήσαμε τους εργαζόμενούς μας. Τους ενημερώσαμε για περιβαλλοντικά θέματα και κοινωνικά οφέλη. Τους δώσαμε νέα κίνητρα για να εξοικονομούν ενέργεια στην εργασία τους και τη ζωή τους.

Μέρος των χρημάτων που εξοικονομήσαμε το διαθέσαμε για τη θέρμανση του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος.

Η προσπάθειά μας να ευαισθητοποιούμε τους εργαζόμενούς μας έχει αναγνώριση. Από τα πιο σημαντικά βραβεία που έχουμε κερδίσει είναι:

  • Χρυσό Βραβείο Energy Efficiency in Business στον Διαγωνισμό Environmental Awards του 2015. Βραβευτήκαμε για τις δράσεις ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα.

  • Χρυσό Βραβείο Energy Conservation στον Διαγωνισμό Energy Mastering Awards του 2015. Εκτός από τη μείωση του αποτυπώματός μας, βραβευτήκαμε γιατί ευαισθητοποιούμε τους εργαζόμενούς μας και τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με αειφόρο τρόπο την κλιματική αλλαγή.

  • Ευρωπαϊκό Βραβείο στον Διαγωνισμό EMAS του 2011 στην κατηγορία: Συμμετοχή των Ενδιαφερόμενων Μερών στη Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων.

Χτίζουμε πάνω στις αξίες μας

Η ευαισθητοποίηση των εργαζόμενών μας σε θέματα περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Eurobank. Πιστεύουμε ότι:

  • «Τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης οφείλουμε να τις κάνουμε πρώτα πράξη εμείς οι ίδιοι μέσα στις επιχειρήσεις μας».

  • «Από το 2005 συνεργαζόμαστε με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης».

  • «Συμμετέχουμε σε κέντρα λήψης αποφάσεων και προώθησης της γνώσης για την αειφόρο ανάπτυξη και αειφόρο τραπεζική (UNEPFI, UN Global Compact κ.λπ.)».

Και συνεχίζουμε

Οργανώνουμε νέες περιβαλλοντικές δράσεις για το 2017.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας:

  • Εκπαιδεύουμε τους υπεύθυνους περιβάλλοντος των τραπεζικών καταστημάτων. Συνεχίζουμε την ενεργειακή κατάταξη των τραπεζικών καταστημάτων, ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

  • Αξιοποιούμε το Intranet της Eurobank ως εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζόμενών μας. Το ενημερώνουμε συστηματικά με νέο υλικό για την αποτελεσματική περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση.