Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Πρόγραμμα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Eurobank εφαρμόζει τις προδιαγραφές της Πολιτικής Διαχείρισης Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μας. Μας καθοδηγεί στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για να μειώνουμε τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπουμε. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Greenhouse Gas Protocol

Για να διαχειριζόμαστε ορθολογικά την ενέργεια, από το 2008 εφαρμόζουμε το διεθνές πρωτόκολλο Greenhouse Gas Protocol (GHG). Το εργαλείο αυτό μας βοηθά να:

  1. Υπολογίζουμε και καταγράφουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε. Παρακολουθούμε τους δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης.
  2. Εντοπίζουμε από πού προέρχεται η κατανάλωση. Υπολογίζουμε ποσοτικά τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ανάλογα με την προέλευσή τους:
  • Από την καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου για θέρμανση προέρχονται οι άμεσες εκπομπές αερίων Scope 1.
  • Από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται οι έμμεσες εκπομπές αερίων Scope 2.
  • Από τα επαγγελματικά ταξίδια προέρχονται οι έμμεσες εκπομπές αερίων Scope 3.

Αυτά τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να λαμβάνουμε κατάλληλες αποφάσεις για να περιορίζουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε και να ελαχιστοποιούμε τα αέρια του θερμοκηπίου.

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Από το 2015 το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζουμε είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. Χάρη σε αυτό, το 2015 καταφέραμε να μειώσουμε κατά 15% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 2014.

Δείτε αναλυτικά τι επιτυγχάνουμε με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank.

Διακρίσεις για τη μείωση αερίων του θερμοκηπίου

Η προσπάθειά μας να μειώνουμε τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπουμε αναγνωρίζεται. Στον Διαγωνισμό Environmental Awards η Eurobank έχει λάβει:

  • Χρυσό Βραβείο (2016) για τη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου.

  • Βραβείο Climate ProtectionGHGP Footprinting (2013) για την αποτύπωση και παρακολούθηση των αερίων θερμοκηπίου.