Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Εφαρμόζουμε μέτρα εξοικονόμησης νερού, σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Νερού που εντάσσεται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ειδικές εγκαταστάσεις και τεχνικές παρεμβάσεις μάς επιτρέπουν να καλύπτουμε τις ανάγκες μας με χαμηλότερη κατανάλωση νερού ανά εργαζόμενο.

Πολιτική Διαχείρισης Νερού

Έχουμε θεσπίσει Πολιτική Διαχείρισης Νερού με στόχο να διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τη χρήση νερού, μέσα από τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων και την εξοικονόμηση.

Η Πολιτική μας εντάσσεται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Μέτρα εξοικονόμησης νερού

Παρακολούθηση κατανάλωσης

Παρακολουθούμε και μετράμε την κατανάλωση νερού. Με αυτόν τον τρόπο, εντοπίζουμε τυχόν σημαντική ή μη φυσιολογική κατανάλωση νερού, όπως τυχόν διαρροές.

Αερόψυκτα συστήματα κλιματισμού

Στα καταστήματα και τα γραφεία της Eurobank έχουμε εγκαταστήσει αερόψυκτα συστήματα κλιματισμού. Για τη λειτουργία τους καταναλώνουν λιγότερο νερό απ’ ό,τι τα συμβατικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την κατανάλωση νερού.

Ρύθμιση ροής νερού

Έχουμε ρυθμίσει τη ροή νερού σε καταστήματα και γραφεία της Eurobank. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τον όγκο νερού που καταναλώνει κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενός μας.

Πότισμα με βρόχινο νερό

Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούμε βρόχινο νερό για να ποτίσουμε τα φυτά εξωτερικού χώρου. Έχουμε αντικαταστήσει τα υδρόφιλα με φυτά που χρειάζονται λιγότερο νερό. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό για πότισμα.