Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και δημιουργούμε το ESG Insight, ένα νέο μέσο ενημέρωσης, για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση. Έτσι, δημιουργούμε μαζί τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Τι είναι το ESG Insight

Το ESG Insight είναι ένα ψηφιακό newsletter με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η έκδοσή του γίνεται 3 φορές τον χρόνο και αποτελείται από τις ενότητες:

  • Interview: Περιλαμβάνει συνεντεύξεις στελεχών της Eurobank που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Our focus: Περιέχει πληροφορίες για τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας και τις πρόσφατες δράσεις μας, το πλαίσιο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ESG. Επιπλέον, αναλύονται θέματα που περιλαμβάνουν τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, την πολιτική μας και τις πρωτοβουλίες δέσμευσης εργαζομένων.
  • Article: Αναπτύσσονται θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που είναι σημαντικά για την αγορά και τον κλάδο.
  • Our metrics: Παρουσιάζονται βασικοί ESG δείκτες και στοιχεία για τις επιδόσεις της Eurobank.
  • Page six: Περιλαμβάνονται βραβεύσεις, εθελοντικές και άλλες δράσεις ESG της Eurobank.

Διαβάζω το ESG Insight [Απρίλιος 2024]

Διαβάστε προηγούμενα τεύχη του ESG Insight

[Φεβρουάριος 2023] | [Ιούλιος 2023] | [Νοέμβριος 2023]