Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Για τις επιταγές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο παρατείνεται η προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους και αναστέλλεται η καταχώρισή τους σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν αυτόματα για τουριστικές επιχειρήσεις που στο α' εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019.

Για να ενημερωθείτε και να διαχειριστείτε επιταγές σας που εντάσσονται στις νέες ρυθμίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί.

Δείτε με ποια άλλα μέτρα στηρίζουμε την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού με πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Παράταση προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α' 161/22.08.2020, παρατείνεται έως 31.10.2020 η προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών τους:  

 • Εάν έχουν ήδη λάβει αναστολή, σύμφωνα με την ΠΝΠ Α’ 75/30.03.2020 και την ΠΝΠ Α’ 128/30.06.2020, για επιχειρήσεις του τουρισμού που στο α' εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους στο α' εξάμηνο του 2019. Οι επιταγές αυτές λαμβάνουν εκ νέου παράταση.
 • Εάν είναι νέες επιταγές, για επιχειρήσεις του τουρισμού που στο α' εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά πάνω από 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους στο α' εξάμηνο του 2019.

Δείτε αναλυτικά τι ορίζει η νέα ΠΝΠ Α' 161/22.08.2020 για τις επιταγές των οποίων παρατείνεται η προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών.

Ενημερωθείτε για την προηγούμενη παράταση προστασίας επιταγών επιχειρήσεων του τουρισμού.

Αναστολή ημερομηνίας καταχώρισης επιταγών σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Αναστέλλεται η ημερομηνία καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς επιταγών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και ο κύκλος εργασιών στο α' εξάμηνο του 2020 μειώθηκε σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους στο α' εξάμηνο του 2019. Εάν η μείωση είναι:

 • Κατά 70-85%, οι σφραγισμένες επιταγές τους από 16.07.2020 έως 22.08.2020 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εφόσον αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30.09.2020.
 • Πάνω από 85%, η προθεσμία καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των σφραγισμένων επιταγών τους από 01.06.2020 έως 22.08.2020 παρατείνεται έως τις 31.10.2020.

Η παράταση εφαρμόζεται αυτόματα για τις επιταγές που εντάσσονται στις νέες ρυθμίσεις.

Δείτε αναλυτικά τι ορίζει η νέα ΠΝΠ Α' 161/22.08.2020 για τις επιταγές των οποίων αναστέλλεται η ημερομηνία καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Έλεγχος ημερομηνίας πληρωμής στο ταμείο

Η τουριστική επιχείρηση δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια για να παρατείνει εκ νέου την προθεσμία πληρωμής των επιταγών της που έχουν ήδη δηλώσει σε αναστολή.

Θα πραγματοποιείται έλεγχος της επιταγής στο ταμείο κατά την εκτέλεση της συναλλαγής. Εφόσον η επιταγή εντάσσεται στη νέα ρύθμιση, ως νέα ημερομηνία πληρωμής θα λαμβάνεται υπόψη η παράταση.

Εάν η ημερομηνία εμφάνισης είναι πριν από τη νέα ημερομηνία, η κατάθεση/εξόφληση της επιταγής θα είναι δυνατή εφόσον συμφωνήσουν ο εκδότης και ο κομιστής της επιταγής.

Παρακολουθήστε τις επιταγές σας με e-Banking

Για να ελέγχετε τις επιταγές που έχει παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους, συνδεθείτε στο e-Banking.

Δείτε τις επιταγές σας σε αναστολή

Στην Αρχική σελίδα επιλέξτε τον λογαριασμό σας που συνδέεται με το καρνέ επιταγών σας.

Για να δείτε την κατάσταση, το ποσό και άλλα στοιχεία των επιταγών που έχετε εκδώσει, επιλέξτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ > Προβολή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα αναζήτησης για να εντοπίσετε τις επιταγές που σας ενδιαφέρουν.

Οι επιταγές σας σε αναστολή μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση:

 • Διαθέσιμη
 • Προς είσπραξη
 • Σε ενέχυρο
 • Σφραγισμένη
 • Ανακληθείσα
 • Αναγγελθείσα
 • Μη αναγγελθείσα
 • Απορριφθείσα 
 • Απλήρωτη/ασφράγιστη

Στη στήλη Πληρωμή / Αναστολή Πληρωμής Επιταγής για αυτές τις επιταγές σας εμφανίζεται η ένδειξη Αναστολή Πληρωμής και το κουμπί Αλλαγή.

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αναστολή πληρωμής

Για τις επιταγές σας σε αναστολή μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση της αναστολής πληρωμής μέσα στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται από την ΠΝΠ Α' 161/22.08.2020.

Πρέπει να κάνετε ακύρωση της αναστολής για κάθε επιταγή σας ξεχωριστά. Δεν μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση της αναστολής για όλες τις επιταγές σας μαζί.

Για να ζητήσετε ακύρωση της αναστολής για μια επιταγή σας: 

 1. Επιλέξετε την επιταγή για την οποία θέλετε να ακυρώσετε την αναστολή πληρωμή της.
 2. Πατήστε το κουμπί Αλλαγή.  
 3. Δείτε τα στοιχεία της επιταγής σας σε επόμενη σελίδα: η κατάστασή της έχει αλλάξει σε Πληρωμή
 4. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία που εμφανίζονται για να ολοκληρώσετε την ακύρωση.

Εάν συνδέεστε στο παλιό e-Banking:

Για να δείτε την κατάσταση, το ποσό και άλλα στοιχεία των επιταγών που έχετε εκδώσει, επιλέξτε:

Ταμειακή Διαχείριση > Επιταγές > Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών

Δεν έχετε κωδικούς e-Banking;

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση, αποκτήστε online κωδικούς e-Banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.

Αρκεί να είστε πελάτης μας, να έχετε δηλώσει τον αριθμό κινητού σας και να έχετε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank στο όνομά σας. Οι κωδικοί σας εκδίδονται online εκείνη τη στιγμή.

Δείτε βήμα-βήμα πώς αποκτάτε online κωδικούς e-Banking.

Εάν είστε νομικό πρόσωπο, για να αποκτήσετε κωδικούς e-Banking για επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το στέλεχος της τράπεζας που σας εξυπηρετεί.

Για την ασφάλεια όλων μας, σας ενημερώνουμε ότι στα καταστήματά μας εφαρμόζουμε ελεγχόμενη πρόσβαση. Δείτε τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας.