Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank AE. Αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Eurobank: Μέσω της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (οργανισμών συλλογικών επενδύσεων) και θεσμικών χαρτοφυλακίων συμπληρώνει τις υπηρεσίες Wealth Management που προσφέρει η Τράπεζα. Επιπλέον, παρέχει επενδυτικές συμβουλές σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουσίας

Με 25,96% μερίδιο στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι 1η στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 31.03.2024. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται και έχει υπό την επίβλεψή της έχουν συνολική αξία 5,6 δισ. ευρώ (στοιχεία 31.03.2024):

  • 61 αμοιβαία κεφάλαια αξίας 4,5 δισ. ευρώ: 24 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα την Ελλάδα, 34 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο και 3 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα την Κύπρο.

  • 1,2 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια θεσμικών και ιδιωτών πελατών.

  • 0,63 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια συνεργαζόμενων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investment). Η επενδυτική φιλοσοφία της ακολουθεί κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Στηρίζει έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα σε ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ιστορικό

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δημιουργήθηκε το 2011 από τη συνένωση της Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ με την Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ:

  • Η Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2000 για τη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων.

  • Η Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ ιδρύθηκε το 1999 με αντικείμενο τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επικοινωνία

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
Σταδίου 10
10564 Αθήνα
Τηλ: 2103352800
www.eurobankam.gr

Αριθμός ΓΕΜΗ: 2292401000
Εποπτεύουσα αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αριθμός άδειας λειτουργίας: 79/5/09.07.1996, 6/600/11.10.2011, 8/695/15.10.2014 και 7/749/21.01.2016

Διευθύνων Σύμβουλος: Αγαμέμνων Κοτρόζος 

Video: Η διασπορά χαρτοφυλακίου στα αμοιβαία κεφάλαια

Η διασπορά χαρτοφυλακίου στα αμοιβαία κεφάλαια