Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (Γ’ Κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (Γ’ Κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Έγκριση
σε 3 ημέρες
Εκταμίευση
σε 1 εβδομάδα
Εγγύηση 80% 
από την ΕΑΤ

Ενισχύουμε τη ρευστότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις, για να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν επιπτώσεις στη λειτουργία τους που μπορεί να οφείλονται στον Covid-19.

Κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας. Με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης που λαμβάνετε, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Αποκτήστε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Για να λάβετε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ΕνισχύσεωνΔηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου Covid-19, και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ο  Γ’ Κύκλος της δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία Covid-19 – React EU.