Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Bridge Financing Εξοικονομώ

Πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»

Κεφάλαιο κίνησης

με ευνοϊκούς όρους

100% χορήγηση ποσού

που υπολείπεται από την επιχορήγηση

Με ή χωρίς δάνειο πελάτη

για έργα του Εξοικονομώ 2023

Με το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ» σάς χορηγούμε πιστωτικό όριο για τις εργασίες που αναλαμβάνετε να υλοποιήσετε ως προμηθευτής / ανάδοχος σε ακίνητα πελατών σας που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προχρηματοδοτείτε τις παραγγελίες σας μέχρι να εξοφληθούν από το πρόγραμμα. Λαμβάνετε το 100% του υπολειπόμενου ποσού από την επιχορήγηση που δικαιούνται οι πελάτες σας που υπάγονται στο «Εξοικονομώ 2023» είτε αποκτούν δάνειο είτε όχι.

Αποκτήστε χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ»

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο, για να προχρηματοδότησετε τις εργασίες σε ακίνητα των πελατών σας που υπάγονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»:

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε για να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ».