Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης

Κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης

Προγραμματισμός
πληρωμών
Εξόφληση
ανά πάσα στιγμή
Μεγάλη διάρκεια
αποπληρωμής
Με το κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης εξασφαλίζετε το κεφάλαιο που χρειάζεται η επιχείρησή σας ώστε να καλύψετε τις αναπτυξιακές ή έκτακτες ανάγκες της. Έτσι η ανάπτυξή της γίνεται με βάση τον δικό σας σχεδιασμό, χωρίς να διαταράσσεται η βραχυχρόνια ρευστότητά της.

Χαρακτηριστικά

 • Χρηματοδότηση αναπτυξιακών αναγκών.
 • Κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας.
 • Μακροχρόνια διάρκεια αποπληρωμής που φτάνει τα 15 χρόνια.
 • Διαμόρφωση δόσης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα μερικής αποπληρωμής ή ολικής εξόφλησης ανά πάσα στιγμή.
 • Δυνατότητα επιλογής ασφάλειας ζωής δανείου Credit Life της Eurolife FFH.

Πλεονεκτήματα

Με το κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης:

 • Καλύπτετε τις έκτακτες ανάγκες χωρίς να διαταράσσεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.
 • Χρηματοδοτείτε τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησής σας.
 • Ενισχύετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας και επενδύετε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
 • Πληρώνετε χαμηλή δόση λόγω της μακροχρόνιας διάρκειας αποπληρωμής. Έτσι εξασφαλίζετε την απαιτούμενη ρευστότητα και πληρώνετε ομαλά τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας.
 • Έχετε συγκεκριμένο ορίζοντα αποπληρωμής και εξασφαλίζετε καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης.
 • Αξιοποιείτε περιουσιακά στοιχεία για τη μείωση του κόστους του δανείου.
 • Σε συνδυασμό με την ασφάλεια ζωής της Credit Life προστατεύετε τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης στην περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ανικανότητας, δικής σας ή των εγγυητών.

Υπολογίστε το επιτόκιο και τη δόση του δανείου σας

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης για να δείτε ενδεικτικά τι θα πληρώνετε με βάση το ποσό και τη διάρκεια του δανείου σας.

 
 
 
Υπολογιστής κεφαλαίου κίνησης
Βήμα 1
Βήμα 2
Αποτελέσματα
Τι ποσό χρειάζεστε;
χρόνια.
Έχετε προθεσμιακή κατάθεση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή κάποιο τραπεζοασφαλιστικό προϊόν για να εξασφαλίσετε το δάνειό σας;
Για δάνειο ύψους € με αποπληρωμή σε χρόνια, έχετε:

Μηνιαία δόση

Επιτόκιο

 • Κυμαινόμενο
  έως
Στο επιτόκιο προστίθεται 0,60% εισφορά του Ν.128/1975
Για να αποκτήσετε αυτό το δάνειο:
Ελάτε σε ένα κατάστημά μας.
Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking, 24 ώρες το 24ωρο.
Το αποτέλεσμα του υπολογισμού της δόσης είναι ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για την Τράπεζα. Για να λάβετε δεσμευτική προσφορά μας παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας.