Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης

Ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης

Ελεύθερη χρήση
κεφαλαίου
Αποπληρωμή
με βάση τις δυνατότητές σας
Έλεγχος κόστους
και ευελιξία
Με το ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης μπορείτε να κάνετε ελεύθερη χρήση όλου ή μέρους του ποσού, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επίσης έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε όποιο ποσό χρειάζεστε για να καλύπτετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να πληρώνετε τους τόκους για τα χρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει.

Το ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης σάς δίνει τη δυνατότητα

  • Nα χρησιμοποιείτε όποιο ποσό χρειάζεστε κάθε φορά για την κάλυψη των αναγκών σας.
  • Nα πληρώνετε τόκους για τα χρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει.
  • Να ελέγχετε το κόστος χρήματος με την επιστροφή κεφαλαίου όποτε μπορείτε.

Τι σας προσφέρει το ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης

Ελεύθερη χρήση κεφαλαίου

Ελεύθερη χρήση μέρους ή όλου του κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρονικούς περιορισμούς στην επιστροφή και επαναχρησιμοποίησή του.

Ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό της χρηματοδότησης εξαρτάται από τις ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Διάρκεια και ρευστότητα

Αόριστη διάρκεια για συνεχή κάλυψη των αναγκών σας και διαθέσιμη ρευστότητα όποτε χρειαστεί για την κάλυψη επαναλαμβανόμενων υποχρεώσεων της επιχείρησής σας.

Η ρευστότητα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αγοράζετε μεγαλύτερες ποσότητες από τους προμηθευτές σας και έτσι να βελτιώvετε τους όρους πληρωμής ή και να πετυχαίνετε έκπτωση. Επίσης καλύτερους όρους μπορείτε να εξασφαλίσετε εάν αντικαταστήσετε στις συναλλαγές με τους προμηθευτές σας την πίστωση με τα μετρητά.

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αυξήσετε τα έσοδά σας.

Χαμηλό κόστος

Χρέωση τόκων για το ποσό και το διάστημα που έχει χρησιμοποιηθεί.

Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση της πίστωσης γίνεται με βάση το προφίλ και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Πώς καλύπτετε ανάγκες σας χωρίς να πάτε σε κατάστημα

Αξιοποιείτε το ποσό που έχει εγκριθεί για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς να πάτε σε κατάστημα.

Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός

Κάθε 6 μήνες πληρώνετε τόκους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποσό της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών σας:

  • Μέσα από το EuroPhone Banking – τηλεφωνείτε στο 2109555222 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Με v-Banking – επικοινωνείτε με βιντεοκλήση με τον Επαγγελματικό Σύμβουλό σας τις καθημερινές 09:00-17:00.

Εναλλακτικά, ελάτε με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας.

Χρηματοδότηση με όριο revolving

Κάθε μήνα πληρώνετε τόκους. Για χρηματοδότηση με όριο revolving αρκεί να έχετε ενεργή χρεωστική κάρτα Business Debit Mastercard.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποσό της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών σας:

Εναλλακτικά, ελάτε με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας. 

Κριτήρια για να αποκτήσετε το ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης

Από τη στιγμή που κάνετε το αίτημα, η αξιολόγησή του στηρίζεται ιδίως στα εξής:

  1. Πρέπει να αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση.
  2. Πρέπει το ποσό της χρηματοδότησης να συνάδει με την πραγματική ανάγκη που επιβεβαιωμένα θα καλύψει. Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτήν τη διαδικασία.
  3. Πρέπει να προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ότι έχει τα απαραίτητα κέρδη για να καλύψει την αποπληρωμή της χρηματοδότησης.
  4. Πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες εξασφαλίσεις που καλύπτουν την απαίτηση της Τράπεζας από τη χορήγηση ορίου. Έτσι διασφαλίζεται χαμηλότερο επιτόκιο για την επιχείρηση και άρα μικρότερο χρηματοοικονομικό κόστος και μεγαλύτερη κερδοφορία.