Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ανοικτό Επαγγελματικό POS

Ανοικτό Επαγγελματικό POS

Ενίσχυση
ρευστότητας της επιχείρησης
Χαμηλή
μηνιαία δόση
Παρακράτηση μόνο μέρους
από τις πωλήσεις του POS
Με το Ανοικτό Επαγγελματικό POS χρηματοδοτείτε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και ενισχύετε τη ρευστότητά της. Καταβάλλετε τους μηνιαίους τόκους για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει και επιστρέφετε το κεφάλαιο σύμφωνα με τις δικές σας δυνατότητες.

Τι σας προσφέρει

Με το Ανοικτό Επαγγελματικό POS αξιοποιείτε τις εισπράξεις σας μέσω POS για τη χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησής σας. Με αυτόν τον μοχλό χρηματοδότησης:

  • Έχετε προνομιακό επιτόκιο.
  • Καταβάλλετε τους μηνιαίους τόκους για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει.
  • Επιστρέφετε το κεφάλαιο σταδιακά από τις εισπράξεις μέσω του POS και μπορείτε να κάνετε επιπλέον καταβολές σύμφωνα τις δυνατότητές σας.

Χαρακτηριστικά

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης

Για να ενισχύετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας για τις πληρωμές των υποχρεώσεων του συναλλακτικού κυκλώματός της, δεσμεύετε μέρος από τις μελλοντικές εισπράξεις μέσω του POS. 

Ποσό

Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Διάρκεια

Η διάρκεια του Ανοικτού Επαγγελματικού POS είναι αόριστη.

Ευελιξία πληρωμών

Επιβαρύνεστε με χαμηλή μηνιαία δόση. Πληρώνετε τους τόκους του κεφαλαίου που έχετε χρησιμοποιήσει.

Ευνοϊκή τιμολόγηση

Έχετε ευνοϊκή τιμολόγηση έως και 1% χαμηλότερη από το βασικό τιμολόγιο της Eurobank.

Αποπληρωμή

Το Ανοικτό Επαγγελματικό POS είναι ένα πιστωτικό όριο που δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η μόνη υποχρέωσή σας είναι η μηνιαία καταβολή τουλάχιστον των τόκων.

Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου παρακρατείται ένα μέρος από τις εισπράξεις μέσω POS. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει διαθέσιμο στον επαγγελματικό λογαριασμό σας. 

Αποκτήστε Ανοικτό Επαγγελματικό POS

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας για τα τελευταία 3 χρόνια. Συγκεκριμένα:

  • Για επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας (απλογραφικά) – περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και Ε3.
  • Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας (διπλογραφικά) – ισολογισμοί και ισοζύγια.

2. Οικονομικά στοιχεία των φορέων και εγγυητών της επιχείρησης.

3. ΕΝΦΙΑ ή Ε9 της επιχείρησης ή/και των εγγυητών. 

Ελάτε σε ένα κατάστημά μας

Υποβάλετε το αίτημά σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα κατάστημά μας.

Αξιολογούμε το αίτημά σας και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις από εσάς. Εφόσον το εγκρίνουμε, καθιστούμε διαθέσιμη στην επιχείρησή σας τη χρήση του πιστωτικού ορίου. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΒΡΙΣΚΩ κοντινό κατάστημα