Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ανοικτό επαγγελματικό POS

Ανοικτό επαγγελματικό POS

Ενίσχυση
ρευστότητας της επιχείρησης
Χαμηλή
μηνιαία δόση
Ανακύκλωση κεφαλαίου
με βάση τις πωλήσεις του POS
Με το ανοικτό επαγγελματικό POS χρηματοδοτείτε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και ενισχύετε τη ρευστότητά της. Καταβάλλετε τους μηνιαίους τόκους για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει και επιστρέφετε το κεφάλαιο σύμφωνα με τις δικές σας δυνατότητες.

Τι σας προσφέρει

Με το ανοικτό επαγγελματικό POS αξιοποιείτε τις εισπράξεις σας μέσω POS για τη χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησής σας. Με αυτόν τον μοχλό χρηματοδότησης:

  • Έχετε προνομιακό επιτόκιο.
  • Καταβάλλετε τους μηνιαίους τόκους για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει.
  • Επιστρέφετε το κεφάλαιο σταδιακά και από τις εισπράξεις μέσω του POS σας.

Χαρακτηριστικά

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης

Για να ενισχύετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας για τις πληρωμές των υποχρεώσεων του συναλλακτικού κυκλώματός της, δεσμεύετε τις μελλοντικές εισπράξεις από το POS με ευνοϊκούς όρους. 

Ποσό

Το ύψος της χρηματοδότησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Διάρκεια

Η διάρκεια του ανοικτού επαγγελματικού POS είναι αόριστη.

Ευελιξία πληρωμών

Η μηνιαία δόση είναι χαμηλή. Πληρώνετε το κεφάλαιο σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Τιμολόγηση

Έχετε ευνοϊκή τιμολόγηση έως και 1% χαμηλότερη από το βασικό τιμολόγιο της Eurobank. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σύμφωνα με το ύψος της χρηματοδότησής σας και την εξασφάλιση που παρέχετε. 

Οι εισπράξεις μέσω του POS πιστώνονται απευθείας. Το όριο χρήσης σας συγχρονίζεται με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας. Έτσι το τελικό κόστος χρηματοδότησης είναι χαμηλότερο.

Αποπληρωμή

Το ανοικτό επαγγελματικό POS είναι ένα πιστωτικό όριο που δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η μόνη υποχρέωσή σας είναι η μηνιαία καταβολή τουλάχιστον των τόκων.

Το κεφάλαιο αποπληρώνεται σύμφωνα με την ταμειακή ροή της επιχείρησής σας και από τις εισπράξεις μέσω POS. Όποιο ποσό επιστρέφεται και αποδεσμεύει ποσό του ορίου σας, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Αποκτήστε ανοικτό επαγγελματικό POS

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας για τα τελευταία 2 χρόνια. Συγκεκριμένα:

  • Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας – ισολογισμοί και ισοζύγια.
  • Για επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας – περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και Ε3.

2. Οικονομικά στοιχεία των φορέων και εγγυητών της επιχείρησης.

3. Ε9 της επιχείρησης ή/και των εγγυητών.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ.

Ελάτε σε ένα κατάστημά μας

Υποβάλετε το αίτημά σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα κατάστημά μας.

Αξιολογούμε το αίτημά σας και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις από εσάς. Εφόσον το εγκρίνουμε, καθιστούμε διαθέσιμη στην επιχείρησή σας τη χρήση του πιστωτικού ορίου. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΒΡΙΣΚΩ κοντινό κατάστημα