Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση συναλλαγών B2B

Χρηματοδότηση συναλλαγών B2B

Αυτοματοποίηση
εξόφλησης τιμολογίων
Online
παρακολούθηση
Μείωση
λειτουργικού κόστους
Με τη χρηματοδότηση συναλλαγών B2B (business to business) αποκτάτε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εκκαθάρισης συναλλαγών. Γίνεται αυτόματη ηλεκτρονική εξόφληση των τιμολογίων που εκδίδει ένας προμηθευτικός οργανισμός προς τις εταιρείες που εντάσσονται στο δίκτυο αγοραστών του. Η εξόφληση γίνεται με χρέωση μέσα στο εγκεκριμένο πιστωτικό όριο κάθε αγοραστή.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε δίκτυα franchise και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις εμπορευμάτων προς άλλες επιχειρήσεις (B2B).

Πώς ωφελείται ο προμηθευτικός οργανισμός

  • Ενισχύει τη ρευστότητά του με τη δυνατότητα να εισπράξει αμέσως τις απαιτήσεις του.
  • Ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος του. Καταργεί την ανάγκη για χρήση επιταγών και χρησιμοποιεί πλέον την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεών του.
  • Μειώνει το επιχειρηματικό του ρίσκο, καθώς η είσπραξη των απαιτήσεών του πραγματοποιείται πλέον μέσω της Eurobank.

Πώς ωφελείται ο αγοραστής

  • Αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους για την εξόφληση του τμήματος αγοράς του εμπορεύματος.
  • Εξασφαλίζει μείωση του λειτουργικού κόστους και του κινδύνου της επιχείρησής του, με την κατάργηση της ανάγκης για χρήση επιταγών.
  • Επιτυγχάνει ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης των αγορών του σε σχέση με τους όρους που θα ίσχυαν χωρίς τη χρηματοδότηση συναλλαγών B2B.
  • Έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει έκπτωση στις αγορές του από τον προμηθευτικό οργανισμό.
  • Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις κινήσεις του.