Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Business Banking Μεταποίηση – Τραπεζικά προϊόντα

Business Banking Μεταποίηση – Τραπεζικά προϊόντα

Αναπτυξιακά προγράμματα
με συμβουλευτική υποστήριξη
Πληρωμές και εισπράξεις
με ευκολία και χαμηλό κόστος
Εξειδικευμένη προστασία
από κινδύνους στον κλάδο σας
Με τραπεζικά προϊόντα σχεδιασμένα ειδικά για τον κλάδο μεταποίησης εξασφαλίζετε καλύτερη ρευστότητα για την επιχείρησή σας. Χρησιμοποιείτε σύγχρονα εργαλεία που απλοποιούν τις εισπράξεις και πληρωμές σας. Με τη βοήθεια πιστοποιημένων επαγγελματικών συμβούλων ενημερώνεστε για προγράμματα χρηματοδότησης και επιδοτήσεις.
Δείτε επίσης τα μη τραπεζικά προνόμια του προγράμματος Business Banking Μεταποίηση.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Business Banking Μεταποίηση – Τραπεζικά προϊόντα

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Business Banking Μεταποίηση για τραπεζικά προϊόντα, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλό μας: 

Κλείνω ραντεβού

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Σας καθοδηγούμε για να συμπληρώσετε την αίτησή σας. Σας ενημερώνουμε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, ανάλογα με το προϊόν που θα διαλέξετε.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό όψεως. Εάν δεν έχετε λογαριασμό όψεως, δείτε βήμα-βήμα πώς μπορείτε να ανοίξετε.