Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προγράμματα leasing

Προγράμματα leasing

Χρηματοδότηση έως 100%
για κεφάλαιο και ΦΠΑ
Προγράμματα
χρηματοδοτικών μισθώσεων
Μίσθωση
με ευέλικτους όρους
Με τα προγράμματα χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) της Eurobank Ergasias Leasing καλύπτετε έως 100% το κόστος της επένδυσής σας για επαγγελματικό εξοπλισμό και επαγγελματική στέγη έναντι καταβολής μισθώματος.

Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

  • Άμεση χρήση του παγίου με την καταβολή ενός μισθώματος.
  • Χρηματοδότηση έως 100% του κεφαλαίου και του ΦΠΑ.
  • Αποπληρωμή προσαρμοσμένη στην ταμειακή δυνατότητα της επιχείρησής σας.
  • Ανταγωνιστικοί όροι της χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Τα προγράμματα leasing που σας προσφέρουμε

Direct leasing εξοπλισμού

Αγορά κάθε είδους εξοπλισμού και επαγγελματικών μεταφορικών μέσων.

Η χρηματοδοτική μίσθωση για καινούργιο μηχανολογικό μηχανισμό μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, καλύπτεται μέρος του κόστους της συνολικής επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό, είτε μέσω της επιχορήγησης είτε μέσω της δημιουργίας αφορολόγητων αποθεματικών.

Direct leasing ακινήτων

Αγορά κάθε είδους επιχειρηματικών ακινήτων.

Sale and leaseback ακινήτων

Δυνατότητα πώλησης και ταυτόχρονης μίσθωσης ακινήτων με απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης.

Χρονομίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων

Μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων με πρόσθετες παροχές, όπως ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, οδική βοήθεια, απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, παροχή άλλου αυτοκινήτου προς αντικατάσταση του μισθωμένου σε περιπτώσεις ακινητοποίησής του κ.ά.

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες που αναλαμβάνουν να προσφέρουν τις πρόσθετες υπηρεσίες.