Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα χορηγούμε εγγυοδοτικά και συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ή/και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησής σας.

   

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ

Παρέχουμε χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και επιπλέον επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη του δανείου.

Δείτε πώς μπορείτε να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της μικρομεσαίας επιχείρησής σας με τα προγράμματα:

Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI GF της ΕΑΤ

Παρέχουμε δάνειο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI της ΕΑΤ, σας προσφέρουμε:

 • Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
 • Προνομιακό επιτόκιο
Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»

Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της ΕΑΤ παρέχει 40% χρηματοδότηση άτοκα και επιδότηση τόκων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για:

Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»
Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου και του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της ΕΑΤ σάς προσφέρει:

 1. Έως 25.000€ χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις
 2. 100% επιδότηση τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια
 3. 50% μείωση επιτοκίου μετά τα 2 πρώτα χρόνια

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Παρέχουμε χρηματοδότηση σε νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους. Με την εγγύηση της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ, αποκτάτε:

 • 40% άτοκη χρηματοδότηση
 • Επιπλέον μείωση επιτοκίου

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ενισχύουμε τη ρευστότητα των εργοληπτών δημόσιων έργων με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, με ποσοστό εγγύησης 80%.

Εξασφαλίζετε κεφάλαιο κίνησης, εάν επιθυμείτε να αναλάβετε ή έχετε αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος.

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Παρέχουμε κεφάλαιο κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία με τη συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ, εξασφαλίζετε:

 • Ποσοστό εγγύησης 80%
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
 • Προνομιακή τιμολόγηση

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα