Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επαγγελματική Στέγη

Επαγγελματική Στέγη

Υψηλό ποσοστό
χρηματοδότησης
Περίοδος
χάριτος έως 2 χρόνια
Δόσεις
μηνιαίες ή 3μηνιαίες
Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Επαγγελματική Στέγη Τακτής Λήξης της Eurobank μπορείτε να αποκτήσετε ή να αναβαθμίσετε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Κατοχυρώστε τη θέση σας στην αγορά που δραστηριοποιείστε και αξιοποιήστε τα χρήματα που θα καταβάλλατε για το ενοικίο σε μια επένδυση που θα έχει πρόσθετη ή αυξανόμενη αξία.

Τι σας προσφέρει

Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Επαγγελματική Στέγη Τακτής Λήξης μπορείτε να:

  • Ολοκληρώσετε γρήγορα την επένδυσή σας χωρίς να εξαντλήσετε τα κεφάλαια της επιχείρησης.
  • Επωφεληθείτε από τη μακροπρόθεσμη διάρκεια χρηματοδότησης και να εξασφαλίσετε δόση στα μέτρα της επιχείρησής σας.
  • Αποκτήσετε ρευστότητα μέχρι την απόδοση της επένδυσης και να απαλλαγείτε από το άγχος της άμεσης καταβολής δόσης.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Δυνατότητα προγραμματισμού δόσεων

Μπορείτε να επιλέξετε να καταβάλλετε τις δόσεις κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες.

Ποσοστό χρηματοδότησης

Υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους της επένδυσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Μεγάλη διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τα 15 χρόνια.

Είδος επιτοκίου

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor (τριμήνου) συν το περιθώριο επιτοκίου που καθορίζεται ανά περίπτωση και την εισφορά του Ν.128/1975.

Περίοδος χάριτος

Η περίοδος χάριτος του προγράμματος μπορεί να φτάσει τα 2 χρόνια.

Πρόωρη αποπληρωμή

Χωρίς επιβάρυνση στην κυμαινόμενη περίοδο.

Υπολογίστε το επιτόκιο και τη δόση του δανείου

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή δανείου επαγγελματικής στέγης τακτής λήξης για να δείτε ενδεικτικά τι θα πληρώνετε κάθε μήνα (ή κάθε 3 μήνες) με βάση το ποσό και τη διάρκεια του δανείου σας.

Επιπλέον παροχές

  • Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Advanced for Business με δωρεάν συναλλαγές και προνόμια για μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σας.
  • Δυνατότητα εξόφλησης στα ΑΤΜ, στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών, με e-Βanking και μέσω EuroPhone Banking.
 
 
Υπολογιστής δανείου επαγγελματικής στέγης
Βήμα 1
Βήμα 2
Αποτελέσματα
Τι ποσό χρειάζεστε;
χρόνια.
Έχετε προθεσμιακή κατάθεση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή κάποιο τραπεζοασφαλιστικό προϊόν για να εξασφαλίσετε το δάνειό σας;
Για δάνειο ύψους € με αποπληρωμή σε χρόνια, έχετε:

Μηνιαία δόση

Επιτόκιο

  • Κυμαινόμενο
    έως
Στο επιτόκιο προστίθεται 0,60% εισφορά του Ν.128/1975
Για να αποκτήσετε αυτό το δάνειο:
Ελάτε σε ένα κατάστημά μας.
Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking, 24 ώρες το 24ωρο.
Το αποτέλεσμα του υπολογισμού της δόσης είναι ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για την Τράπεζα. Για να λάβετε δεσμευτική προσφορά μας παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας.