Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επενδύστε σε αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο με τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF. Επιλέξτε το αμοιβαίο κεφάλαιο που ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ σας. Επωφεληθείτε από την επαγγελματική διαχείριση που προσφέρει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Έδρα στο Λουξεμβούργο

Προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα και πιο ευέλικτα στις επενδυτικές ανάγκες σας, ο Όμιλος Eurobank δημιούργησε ένα εξειδικευμένο κέντρο αμοιβαίων κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο με την Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) SA.

Το κέντρο αυτό συγκροτεί και διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια.

Επιπλέον, ενισχύει την παρουσία και τη θέση του Ομίλου Eurobank στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Επαγγελματική διαχείριση

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει αναλάβει τη διαχείριση των επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF.

Συνδυάζει τη χρήση τεχνικών μοντέλων με την εμπειρία της γνώσης της αγοράς με στόχο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων σας.

Οι διαχειριστές μας αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον διεθνή οίκο οικονομικής ενημέρωσης και αξιολόγησης διαχειριστών Citywire Global.

Οι επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ αξιολογούνται από τον οίκο αξιολόγησης Morningstar

Δείτε την καθαρή τιμή μεριδίου κάθε υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου (LF) και (LF) FoF ανά ημέρα.

Εύκολες συναλλαγές online ή σε κατάστημα

Μέσα από το e-Banking σας, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια εύκολα και με ασφάλεια.

Δείτε αναλυτικά πώς κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια.

Εναλλακτικά, ελάτε με ραντεβού στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Μεταφέρετε αυθημερόν μερίδια ανάμεσα στα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF.

Ενημερωθείτε για τις προμήθειες και τις ημέρες εξαγοράς που ισχύουν για τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF. 

Κάλυψη κάθε επενδυτικής ανάγκης

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF καλύπτουν όλα τα επενδυτικά προφίλ.

Προσφέρουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη και πρόσβαση στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως. Επενδύουν σε όλα τα είδη κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα, προϊόντα χρηματαγοράς).

Βρείτε το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) ή (LF) FoF που ταιριάζει στις επενδυτικές ανάγκες σας:

  • Ομολογιακά – Επενδύουν κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα.
  • Μετοχικά – Επενδύουν κυρίως σε μετοχές εταιρειών στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές μετοχών.
  • Μικτά – Επενδύουν κυρίως σε μετοχές εταιρειών, και κρατικά και εταιρικά ομόλογα.
  • Funds of Funds – Επενδύουν κυρίως στα μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών.
  • Absolute Return – Επενδύουν σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές με στόχο να επιτυγχάνουν διαχρονικά θετικές αποδόσεις.

Σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις, την αξιολόγηση, τον επενδυτικό κίνδυνο και τον επενδυτικό ορίζοντά του.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

Δομή «ομπρέλα»

Η Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) SA είναι η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF.

Έχει συστήσει τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) Fund of Funds.

Καθένα αποτελείται από επιμέρους υπο-αμοιβαία κεφάλαια με διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και προφίλ κινδύνου.

Δεν έχουν χωριστή νομική υπόσταση, αλλά κάθε υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί αυτόνομα. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του γίνεται αποκλειστικά προς όφελος των συνιδιοκτητών του. Είναι υπεύθυνο μόνο για τις δικές του υποχρεώσεις, έξοδα και δαπάνες.

Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA είναι ο θεματοφύλακας των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) θα βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) FoF θα βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Νέα και ανακοινώσεις

Δείτε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF.

Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων της Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA.

Επενδύστε σε αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF

Για να επενδύσετε σε ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF που σας ενδιαφέρουν, ελάτε με ραντεβού στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Κλείνω ραντεβού σε κατάστημα