Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global High

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global High

MORNINGSTAR 3 star
20,92%
απόδοση 3 ετών (31.03.2023)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global High επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.