Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Emerging Markets

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Emerging Markets

MORNINGSTAR 4 star
29,24%
απόδοση 3 ετών (31.03.2023)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Emerging Markets επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει κυρίως μετοχές σε αναδυόμενες αγορές. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.