Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,13580 -0,079 2,003
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 9,44080 0,022 2,184
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,27390 0,094 2,379
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,24530 0,096 2,267
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,27970 0,157 2,392
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,38120 0,138 2,235
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,34870 0,134 2,112
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 9,56050 -0,213 -0,315
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A EUR 9,42350 0,109 0,810
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,58600 0,110 0,809
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,01350 0,110 0,811
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,58160 0,109 0,810
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 9,92440 0,112 1,043
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,33800 0,247 -0,082
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,34810 0,245 -0,089
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,34800 0,253 -0,082
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,39780 0,251 0,007
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,06850 -0,280 5,782
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,06730 -0,280 5,788
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 14,62970 -0,101 0,389
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 15,77610 -0,017 1,509
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,47890 -0,149 -0,229
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 14,62990 -0,100 0,389
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,47890 -0,142 -0,223
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,59430 -0,056 0,892
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,61050 -0,143 -0,087
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,59400 -0,063 0,886
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,47900 -0,142 -0,223
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 15,77350 -0,017 1,509
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 12,45060 -0,255 0,984
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 12,41520 -0,184 0,830
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 12,97630 -0,208 1,199
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 11,98600 -0,200 0,754
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRFM II EUR 11,31550 -0,101 0,855
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 1,87490 -0,176 0,731
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,00810 -0,095 1,820
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 1,86320 -0,182 0,692
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,19400 -0,173 0,971
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 33,11410 -0,048 3,125
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 15,11480 0,008 0,632
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 11,81620 0,008 0,633
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 12,41440 0,079 1,054
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,26340 0,010 0,811
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL MEDIUM EUR 12,51860 -0,098 0,629
PRIVATE BNK (LF) FOF MEGATREND EUR 10,97800 -0,068 1,139
PRIVATE BNK (LF) EQT-GREEK EUR 0,26580 -0,524 10,704
PRIVATE BNK $ (LF) EQT-GLOBAL USD 1,70990 -0,431 3,130
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-GEM USD 1,09880 0,678 1,609
PRIVATE BNK (LF) GLOBAL BOND EUR 12,18360 0,078 0,954
PRIVATE BNK (LF) GREEK CORPBND EUR 15,11250 0,008 0,632
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}