Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,31770 0,266 6,645
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 11,26390 0,250 8,717
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,55680 0,245 10,341
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,51740 0,244 10,332
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,59430 0,245 11,889
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,73230 0,400 12,414
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,67970 0,400 12,100
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 10,77190 0,217 7,468
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A EUR 10,11670 0,115 0,812
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,60470 0,110 2,101
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,67690 0,116 0,813
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,59830 0,106 2,084
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 11,10010 0,108 2,394
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,42750 0,091 1,616
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,41680 0,092 1,621
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,48440 0,094 1,818
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,42730 0,091 1,616
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,31280 0,206 6,291
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,31440 0,213 6,300
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 17,34480 0,009 10,853
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 18,77340 0,111 8,596
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 17,34510 0,009 10,853
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,77830 0,163 3,897
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,64340 0,067 6,033
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,64410 0,067 6,078
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 18,77050 0,111 8,597
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,64380 0,061 6,058
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,80490 0,067 6,415
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,77850 0,169 3,896
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 12,82460 0,029 0,478
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 13,23690 0,018 0,100
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 12,66170 -0,013 0,471
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,53170 0,428 11,524
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,79990 0,326 14,576
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,34020 0,326 13,840
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 2,35950 0,327 13,930
ERB LF TARGET MATURITY III BND EUR 10,03700 0,030 0,370
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 12,97600 0,175 0,133
ERB DIS LF TARGET MATURITY BND EUR 10,15210 0,093 1,521
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,94880 0,149 2,976
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 36,09340 0,488 -0,390
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 12,66130 0,148 1,369
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 18,42800 0,151 3,410
PRIVATE BNK LF TRG MATURITY II EUR 10,12480 0,027 1,227
PRIVATE BNK (LF) GREEK CORPBND EUR 16,94620 0,148 2,976
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL MEDIUM EUR 14,10690 0,228 5,885
PRIVATE BNK $ (LF) FOFESGFOCUS USD 23,93250 0,324 8,254
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL HIGH EUR 18,82950 0,287 11,318
PRIVATE BNK (LF) INCOME PLUS EUR 1,79640 -0,039 3,491
PRIVATE BNK (LF) INCOMEPLUS $ USD 1,30490 0,023 1,485
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}