Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,15780 -0,464 -12,021
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 9,57910 -0,583 -11,580
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,28760 -0,679 -10,633
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,26050 -0,685 -11,070
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,29420 -0,767 -11,629
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,36190 -0,620 -10,289
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,39240 -0,621 -9,842
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 9,66060 -0,067 -8,158
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A EUR 9,42500 -0,090 -8,595
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,54630 -0,090 -7,648
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 9,85840 -0,086 -6,749
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,55080 -0,090 -7,654
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,01490 -0,090 -8,961
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,34670 0,104 -4,293
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,39470 0,108 -3,940
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,33660 0,105 -4,289
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,34660 0,104 -4,286
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,02440 0,540 -7,853
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,02560 0,539 -7,861
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 15,84540 0,181 -13,298
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,05130 0,057 -6,734
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,52410 -0,144 -9,371
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 15,84410 0,181 -13,306
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,65660 -0,145 -8,828
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,05150 0,057 -6,735
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,52410 -0,144 -9,366
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,52410 -0,144 -9,366
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,60410 -0,019 -15,742
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,60380 -0,019 -15,745
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 12,49780 0,041 -7,264
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 13,06520 -0,030 -8,120
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 12,01110 -0,005 -6,820
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 12,60210 0,042 -4,947
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRFM II EUR 11,36110 0,063 -6,723
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 1,91860 -0,575 -11,524
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,23820 -0,573 -10,636
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 1,90750 -0,579 -11,653
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,00730 -0,456 -17,872
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 11,81910 0,110 -9,243
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 33,28200 0,463 -12,216
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 12,55110 0,177 -4,662
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,17640 0,112 -7,434
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 15,06860 0,110 -8,122
PRIVATE BNK (LF) INCOMEPLUS $ USD 1,23500 0,203 -4,234
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL HIGH EUR 16,13890 -0,306 -9,215
PRIVATE BNK (LF) INCOME PLUS EUR 1,60800 0,031 -5,177
PRIVATE BNK $ (LF) FOFESGFOCUS USD 20,06850 -0,425 -18,784
PRIVATE BNK $ (LF) EQT-GLOBAL USD 1,69040 -0,112 -12,870
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL MEDIUM EUR 12,74810 -0,110 -8,232
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL LOW EUR 10,46650 -0,053 -6,418
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}