Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,18130 0,221 6,089
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 9,92720 0,229 7,449
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,35490 0,244 8,889
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,32100 0,235 8,483
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,36900 0,256 9,538
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,48250 0,461 9,734
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,44370 0,459 9,305
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 9,81140 -0,050 2,301
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,94140 0,102 4,546
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 10,34580 0,104 5,333
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,93690 0,102 4,548
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,26240 0,102 3,595
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A EUR 9,68380 0,102 3,594
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,37130 0,080 1,630
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,42460 0,084 1,925
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,37120 0,080 1,638
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,36100 0,081 1,635
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,15820 -1,009 14,662
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,15680 -1,010 14,660
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,26760 0,142 4,765
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,51880 0,105 2,469
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,65920 0,103 2,934
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 16,33440 0,040 5,119
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,51880 0,099 2,462
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,62460 -0,006 2,810
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,26730 0,142 4,764
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,51880 0,099 2,462
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,62440 -0,006 2,810
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 16,33700 0,040 5,118
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 12,45830 0,092 1,046
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 12,42730 0,054 0,928
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 13,00380 0,122 1,413
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 12,00270 0,021 0,894
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRFM II EUR 11,38460 0,084 1,471
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,36520 0,013 8,850
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,13530 -0,089 8,270
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 1,99640 0,010 7,890
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 2,01040 0,010 8,011
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 17,10450 0,236 6,024
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 12,49130 0,127 1,680
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 33,91790 0,440 5,629
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 12,18520 0,234 3,775
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 15,83320 0,234 5,415
PRIVATE BNK (LF) RESERVE FUND EUR 9,22220 0,058 0,393
PRIVATE BNK (LF) INCOMEPLUS $ USD 1,25380 -0,032 1,670
PRIVATE BNK $ (LF) FOFESGFOCUS USD 20,50670 0,060 4,122
PRIVATE BNK (LF) FOF-ESG FOCUS EUR 19,14810 0,163 3,771
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL LOW EUR 10,60640 0,071 2,805
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-EQUBLND USD 2,13620 -0,089 8,277
PRIVATE BNK (LF) EQT-GREEK EUR 0,31240 -2,588 30,112
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}