Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,26440 0,341 7,875
GROUP PENSION FOF LFC 2032 EUR 1,26370 0,341 7,861
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,33450 0,505 10,784
ERB I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,35340 0,505 11,098
ERB I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,36690 0,537 12,530
ERB I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,42460 0,707 14,628
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,40380 0,710 14,288
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 10,32320 0,723 3,232
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,40560 0,039 1,673
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,41120 0,038 1,673
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 10,06460 0,039 0,628
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 10,58680 0,040 2,203
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,46270 0,068 1,190
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,42020 0,070 0,931
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,40960 0,071 0,916
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,42000 0,063 0,924
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,11460 0,677 5,062
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,11320 0,669 4,999
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,78060 0,553 6,680
EUROBANK I (LF) FOF-BAL-EUROPE EUR 13,05840 0,530 6,331
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,65260 0,548 6,304
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,26070 0,471 10,393
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 17,96280 0,445 5,903
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,65270 0,548 6,303
EUROBANK (LF) FOF-BAL-EUROPE EUR 12,49050 0,529 6,007
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,94440 0,522 1,977
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,26050 0,471 10,392
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 17,96260 0,445 5,903
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,65260 0,548 6,304
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-EUROP EUR 12,49100 0,529 6,009
EUROBANK I (LF) FOF-BAL-US EUR 15,93820 0,473 10,802
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,94470 0,522 1,982
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 13,14730 -0,005 -0,116
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 14,45600 0,201 -0,089
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 13,78310 -0,001 0,017
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 13,62690 0,067 1,642
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRFM II EUR 12,44030 -0,002 -0,473
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,36850 1,045 12,299
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,41550 1,016 7,004
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,05290 1,038 11,540
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 2,06050 1,040 11,632
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 39,50890 -0,017 1,061
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,57470 -0,004 3,408
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 13,25650 -0,005 2,621
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 17,59780 -0,002 3,868
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 13,16350 -0,105 0,944
PRIVATE BNK $ (LF) EQT-GLOBAL USD 1,89250 1,084 9,223
PRIVATE BNK (LF) EQT-GLOBAL EUR 1,60800 1,113 13,857
PRIVATE BNK (LF) EQT-GREEK EUR 0,22140 1,746 5,832
PRIVATE BNK (LF) FOF-EQUBLND EUR 2,05300 1,043 11,540
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}