Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,28170 0,133 3,731
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 10,89120 0,242 5,119
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,49790 0,308 6,166
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,46010 0,309 6,166
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,52610 0,388 7,102
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,65590 0,400 7,456
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,60780 0,400 7,301
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 10,44200 0,410 4,176
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A EUR 10,02930 -0,202 -0,059
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,44640 -0,203 0,621
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,45030 -0,202 0,614
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 10,92950 -0,223 0,820
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,59310 -0,203 -0,060
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,41760 0,198 0,926
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,47280 0,197 1,022
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,41770 0,191 0,918
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,40710 0,199 0,925
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,28250 -0,295 3,720
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,28100 -0,296 3,716
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 16,72680 1,317 6,904
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 18,16310 1,251 5,066
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,76040 0,520 2,839
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,62210 0,583 4,658
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,77810 0,588 4,835
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 16,72710 1,316 6,904
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 18,16030 1,252 5,066
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,62190 0,583 4,645
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,62150 0,589 4,620
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,76020 0,520 2,839
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 12,63640 -0,007 0,270
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 13,22670 -0,017 0,023
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 12,77630 -0,049 0,100
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 12,31330 -0,017 1,762
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,25060 1,324 9,481
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,68460 1,325 9,858
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,44260 1,256 7,599
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 2,26830 1,322 9,527
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 12,60800 -0,021 0,942
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 35,86830 -0,325 -1,011
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 12,89800 -0,076 -0,469
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,74910 -0,020 1,763
ERB DIS LF TARGET MATURITY BND EUR 10,01380 -0,025 0,138
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 18,17500 -0,019 1,990
PRIVATE BNK $ (LF) EQT-GLOBAL USD 2,11350 0,811 10,061
PRIVATE BNK (LF) EQT-GLOBAL EUR 1,94910 0,880 12,114
PRIVATE BNK (LF) EQT-GREEK EUR 0,37030 -0,323 9,233
PRIVATE BNK (LF) FOF-EQUBLND EUR 2,25070 1,324 9,486
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-EQUBLND USD 2,44370 1,255 7,600
PRIVATE BNK (LF) GREEK CORPBND EUR 16,74640 -0,020 1,762
PRIVATE BNK (LF) GLOBAL BOND EUR 12,59850 -0,077 -0,596
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}