Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,18660 0,059 -9,833
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 9,77440 0,129 -9,777
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,28150 0,195 -9,588
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,30530 0,200 -9,404
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,31550 0,213 -10,174
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,40700 0,991 -8,897
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,38020 0,988 -9,084
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 9,77930 0,002 -7,029
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A EUR 9,57910 0,064 -7,100
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,16220 0,064 -7,473
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 9,87200 0,073 -6,620
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,61340 0,065 -6,999
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 9,61810 0,065 -7,003
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,34330 0,030 -3,810
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,39870 0,029 -3,664
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,35330 0,030 -3,810
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,35340 0,022 -3,816
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,00290 0,010 -9,900
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,00170 0,010 -9,895
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,20230 -0,328 -5,800
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 16,20030 0,444 -11,357
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,58950 0,019 -5,477
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,58950 0,019 -5,477
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,72180 0,023 -5,239
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,58960 0,019 -5,477
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,69360 0,798 -11,041
EUROBANK I (LF) FOF-BAL-US EUR 15,96270 -0,323 -5,565
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,69330 0,792 -11,043
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,20210 -0,328 -5,800
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 16,20180 0,445 -11,348
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 13,53270 0,009 -4,833
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 12,86060 -0,131 -4,572
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 13,03380 -0,083 -1,691
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 12,35200 -0,137 -4,175
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRFM II EUR 11,63200 -0,047 -4,498
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 1,91840 0,141 -11,533
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,03360 0,913 -16,796
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,22500 0,149 -11,163
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 1,90890 0,136 -11,588
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 11,95940 -0,066 -8,166
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,17040 -0,060 -7,469
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 12,75310 -0,454 -3,127
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 33,05370 -0,121 -12,818
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 15,12840 -0,067 -7,758
PRIVATE BNK (LF) FOF MEGATREND EUR 11,33920 -0,456 -13,753
PRIVATE BNK (LF) FOF-GEM EUR 1,07500 -0,684 -12,209
PRIVATE BNK (LF) FOF-GL LOW EUR 10,66110 -0,027 -4,678
PRIVATE BNK (LF) FOF-ESG FOCUS EUR 19,11330 -0,013 -12,319
PRIVATE BNK (LF) EQT-GLOBAL EUR 1,54950 1,321 -9,571
PRIVATE BNK (LF) RESERVE FUND EUR 9,44640 -0,083 -2,153
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}