Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (LF) και (LF) FoF και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF έχουν έδρα το Λουξεμβούργο και τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 EUR 1,27600 0,806 8,864
GROUP PENSION FOF LFC 2032 EUR 1,27520 0,806 8,843
ERB (LF) FOF-LIFE CYCLE 2037 EUR 10,43430 0,901 3,902
GROUP PENSION FOF LFC 2042 EUR 1,35710 0,975 12,660
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2042 EUR 1,37800 0,982 13,118
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 EUR 1,39490 0,999 14,835
ERBI(LF) FOF-LIFE CYCLE 2052 EUR 1,45790 1,201 17,308
GROUP PENSION FOF LFC 2052 EUR 1,43470 1,192 16,804
ERB (LF) FOF-GLOBAL PROTECT 80 EUR 10,38280 0,638 3,828
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A EUR 10,58990 0,230 2,233
PB DIS (LF) HIGH YIELD A LIST EUR 9,98640 0,228 -0,154
PRIVATE BNK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,37750 0,228 1,398
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A EUR 10,38320 0,228 1,399
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE EUR 1,45930 0,034 0,955
PRIVATE BNK (LF) ABSOLUTE RTRN EUR 1,41530 0,028 0,590
EUROBANK (LF) ABSOLUTE EUR 1,41540 0,028 0,590
INT (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 1,40480 0,028 0,573
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,12050 0,251 5,688
PRIVATE BNK (LF) FLEXI ALLOCAT EUR 1,12180 0,250 5,740
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL BLD USD 1,93570 1,081 1,510
EUROBANK I (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,80100 0,733 7,902
EUROBANK I (LF) FOF-BAL-US EUR 16,33660 0,456 13,572
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL BLD EUR 1,66910 0,736 7,365
PRIVATE BNK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,61670 0,453 12,968
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-BAL-US USD 18,11630 0,801 6,808
EUROBANK (LF) FOF BAL-BLEND EUR 1,66920 0,736 7,365
INT (LF) FOF-BAL-BLEND-GLOB EUR 1,66910 0,730 7,365
EUROBANK $ (LF) FOF-BAL-US USD 18,11620 0,801 6,809
EUROBANK (LF) FOF-$ BAL BLEND USD 1,93550 1,081 1,510
EUROBANK (LF) FOF-BAL-US EUR 15,61650 0,453 12,967
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF III EUR 13,03210 0,111 -0,991
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF VI EUR 13,49060 0,209 0,625
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF IV EUR 13,64120 0,119 -1,012
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRF V EUR 14,33970 0,361 -0,893
EUROBANK I (LF)SP-BEST_PRFM II EUR 12,31770 0,082 -1,454
EUROBANK I (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,43900 0,969 15,642
INT (LF) FOF-EQUITY BLEND EUR 2,11660 0,968 14,671
EUROBANK (LF) FOF EQTY-BLEND EUR 2,10800 0,963 14,534
EUROBANK (LF) FOF-$ EQTY BLEND USD 2,44450 1,314 8,288
EUROBANK I (LF) BND-GR CORPORT EUR 17,59980 0,097 3,880
PB DIS (LF) GREEK CORP BND EUR 13,18290 0,095 2,051
PRIVATE BNK (LF) GREEK GOV BND EUR 39,01100 0,235 -0,213
EUROBANK I (LF) BND-GLOBAL EUR 13,14230 0,036 0,781
EUROBANK (LF) BND-GR CORPORT EUR 16,54560 0,094 3,226
PRIVATE BNK (LF) FOF-EQUBLND EUR 2,10810 0,967 14,533
PRIVATE BNK (LF) EQT-GREEK EUR 0,22950 0,350 9,704
PRIVATE BNK $ (LF) EQT-GLOBAL USD 1,90220 1,711 9,782
PRIVATE BNK $ (LF) FOF-GEM USD 1,39260 0,760 1,761
PRIVATE BNK (LF) EQT-GLOBAL EUR 1,63990 1,360 16,116
PRIVATE BNK (LF) EQT-EMEU EUR 1,05070 0,642 33,762
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}