Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Χτίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον, με ενισχυμένες πολιτικές ως κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας. Η προσέγγισή μας για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση διέπει τις καθημερινές δραστηριότητές μας, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας και μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιδόσεων.

   
video

Περιβάλλον

Ανακαλύψτε τις δράσεις μας για το περιβάλλον που μας βοηθούν να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμά μας, να προάγουμε την πράσινη οικονομία και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία.

  • Διεθνείς πιστοποιήσεις και πολιτικές (ISO)
  • Πολιτικές για το περιβάλλον
  • Περιβαλλοντικές εκθέσεις
  • Δεσμεύσεις για το περιβάλλον (Ενέργεια, Ανακύκλωση, Νερό, Ευαισθητοποίηση)
  • Βιώσιμες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες
video
video

Κοινωνία

Με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Υποστηρίζουμε με συνέπεια:

video
video

Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνησή μας αντικατοπτρίζει τις αξίες μας και τον τρόπο που λειτουργούμε. Βασικές αρχές μας είναι η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η λογοδοσία και η ίση μεταχείριση:

video
video

Βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις

Δεσμευόμαστε για επενδύσεις σε αειφόρο ανάπτυξη, εμβληματικά έργα και πρωτοβουλίες που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη: 

video