Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Eurobank, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης

Αξιολογούμε αξιοκρατικά όλους όσοι αναζητούν εργασία στην Eurobank. Δεν μας επηρεάζει το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία ή άλλη διάκριση.

Επιλέγουμε τους ανθρώπους μας με βάση το συνολικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην επαγγελματική συμπεριφορά που επιδεικνύουν σε όλα τα στάδια της αξιολόγησής τους.

Αντιμετωπίζουμε με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη τους εργαζόμενούς μας και παρέχουμε σε όλους τα μέσα για να εξελιχτούν όπως και όταν το επιθυμούν.

Δείτε την κατανομή των εργαζομένων στον Όμιλο Eurobank ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία.

Αξιοκρατικό σύστημα ανταμοιβών

Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε το ταλέντο και την καινοτομία. Ανταμείβουμε κάθε εργαζόμενο ανάλογα με την προσφορά του και το επίπεδο ευθύνης του, όπως αυτό καθορίζεται από τη θέση του και το πλαίσιο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Προσφέρουμε παροχές που στηρίζουν τις οικογένειες των εργαζομένων. Στηρίζουμε τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οικογενειακής κατάστασης.

Σεβασμός και ομαδικότητα

Σεβόμαστε κάθε μέλος του Ομίλου Eurobank και αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα. Εμπνέουμε την ομαδικότητα. Ενθαρρύνουμε την ομαλή ένταξη των μελών μας και τη συμμετοχή τους στο κοινό σύνολο. Καλλιεργούμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη, την κατανόηση και την ειλικρίνεια.

Αποδοκιμάζουμε την άνιση μεταχείριση

Αντιμετωπίζουμε με αυστηρότητα κάθε είδους παρενόχληση, εκφοβισμό και ακρότητα. Διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, το φύλο, τη μητρότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, την υγεία, τη σεξουαλική προτίμηση κ.λπ. δεν ταιριάζουν στις αρχές και τις αξίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενούς μας να αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές στους αρμόδιους διευθυντές και τον Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Eurobank.

Κατανομή εργαζομένων ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία το 2017
< 25 ετών
25-34 ετών
35-44 ετών
45-54 ετών
> 55 ετών
Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες
18,18% 81,82% 25,84% 74,16% 36,75% 63,25% 58,75% 41,25% 70,40% 29,60%