Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Eurobank, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης

Αξιολογούμε αξιοκρατικά όλους όσοι αναζητούν εργασία στην Eurobank. Δεν μας επηρεάζει το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία ή άλλη διάκριση.

Κάθε επιλογή μας γίνεται αξιοκρατικά με αντικειμενικότητα, ίση μεταχείριση των υποψηφίων και διαφάνεια. Όλη η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αξίες της Eurobank. Αντιμετωπίζουμε με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη τους εργαζομένους μας και παρέχουμε σε όλους τα μέσα για να εξελιχτούν όπως και όταν το επιθυμούν. 

Πρόγραμμα Women In Banking

Στην Eurobank επενδύουμε στη μοναδικότητα και συμβάλλουμε στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Στοχεύουμε διαχρονικά στη δημιουργία μιας ουσιαστικής εταιρικής κουλτούρας συμπερίληψης.

Μέσα από το Women In Banking, ένα Leadership Acceleration πρόγραμμα, ταλαντούχες γυναίκες της Eurobank έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ανθρωποκεντρικής κουλτούρας, αλλά και συμπεριληπτικής ηγεσίας.

Με το Women In Banking, οι γυναίκες εργαζόμενες της Eurobank αποκτούν πολύτιμη γνώση, εμπειρία και δεξιότητες, μέσα από ένα πρόγραμμα mentoring από γυναίκες με επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή στον Οργανισμό. Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει υποστήριξη με διαδραστικά μαθησιακά προγράμματα. 

Συνεχής μάθηση

Είμαστε προσηλωμένοι στην υλοποίηση διαφόρων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων μάθησης, με στόχο να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό έχει καίρια σημασία για εμάς, καθώς ο τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών μας καθορίζεται τελικά από τις αξίες, τη δέσμευση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μας.

Η συνεχής εκπαίδευση και οι ευκαιρίες μάθησης έχουν επίσης μεγάλη σημασία για να στηρίξουμε την προσαρμογή των ανθρώπων μας στον ψηφιακό κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Προσφέρουμε ευκαιρίες βελτίωσης των δεξιοτήτων μέσα από διάφορα μέσα και διαδικασίες μάθησης, εστιάζοντας στην παροχή πρόσβασης σε αναγνωρισμένες πλατφόρμες εκπαιδευτικού περιεχόμενου για όλους.

Σύστημα ανάπτυξης Αξιοποιώ

Πραγματοποιούμε την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης, αξιοποιώντας περαιτέρω τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Αναβαθμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η αξιολόγηση συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξή μας και υποστηρίζει τον σύγχρονο και δυναμικό τρόπο δουλειάς μας. Εφαρμόζουμε χρηστικά εργαλεία για να μένουμε συνδεδεμένοι με τις εξελίξεις στην Eurobank αλλά και την καθημερινότητα.

Η αξιολόγηση της απόδοσης δεν λειτουργεί απολογιστικά, αλλά ως ένα δυναμικό εργαλείο δουλειάς. Οι ομάδες επικοινωνούν άμεσα με τους Managers σε επίπεδο στόχων και διαμόρφωσης πλάνων ανάπτυξης. Η ανατροφοδότηση δίνεται την κατάλληλη στιγμή από και προς όλους τους συναδέλφους στον Οργανισμό.

Ήδη από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής αυτού του νέου συστήματος κερδίσαμε το βραβείο Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας στο πλαίσιο του People Excellence Awards που διεξήγαγε η KPMG.

Συνδεόμαστε με τους εταιρικούς στόχους εύκολα και γρήγορα, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και ευθυγραμμιζόμαστε με τους συνεργάτες μας απ’ όπου κι αν δουλεύουμε.

Αξιοκρατικό σύστημα ανταμοιβών

Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε το ταλέντο και την καινοτομία. Ανταμείβουμε κάθε εργαζόμενο ανάλογα με την προσφορά του και το επίπεδο ευθύνης του, όπως αυτό καθορίζεται από τη θέση του και το πλαίσιο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Προσφέρουμε παροχές που στηρίζουν τις οικογένειες των εργαζομένων. Στηρίζουμε τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οικογενειακής κατάστασης.

Σεβασμός και ομαδικότητα

Σεβόμαστε κάθε μέλος του Ομίλου Eurobank και αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα. Εμπνέουμε την ομαδικότητα. Ενθαρρύνουμε την ομαλή ένταξη των μελών μας και τη συμμετοχή τους στο κοινό σύνολο. Καλλιεργούμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη, την κατανόηση και την ειλικρίνεια.

Αμοιβαίος σεβασμός και εμπιστοσύνη

Σταθερή στην επιλογή να επιδιώκει την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων, πελατών και συνεργατών, η Eurobank ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης, προσβλητικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία θέτει το πλαίσιο όσον αφορά το τι συνιστά αποδεκτή συμπεριφορά στο εσωτερικό της Eurobank, βοηθώντας τα μέλη του οργανισμού να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις τους ώστε να αντανακλούν τις αξίες και την νοοτροπία που διέπει την όλη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Κανείς εργαζόμενος της Τράπεζας δεν επιτρέπεται επ' ουδενί να συμπεριφέρεται με τρόπο που συνιστά διακριτική μεταχείριση με βάση την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις πεποιθήσεις οποιουδήποτε τρίτου. Η Πολιτική ορίζει, επίσης, το πλαίσιο για την αποτροπή και την ορθή αντιμετώπιση ανάλογων συμπεριφορών στον χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα δημιουργεί τον κατάλληλο μηχανισμό για την υποβολή σχετικών καταγγελιών και τη στήριξη των υπαλλήλων που αποφασίζουν να αναφέρουν τέτοια περιστατικά στους ανωτέρους τους και στη Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Eurobank.

Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη

Δεσμευόμαστε για την καλλιέργεια και την προώθηση μιας κουλτούρας συμπερίληψης, όπου οι καθημερινές πρακτικές και πολιτικές μας υποστηρίζουν την επιχειρηματική ηθική και την ESG στρατηγική μας και ενισχύουν τη δέσμευσή μας για την κοινωνική ευθύνη.

Η Πολιτική μας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη αναδεικνύει τις εταιρικές αξίες, αρχές και δεσμεύσεις μας, που υποστηρίζουν ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει. Για τον σκοπό αυτό:

  • Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων μας όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τις εμπειρίες τους, και τους αντιμετωπίζουμε χωρίς καμία διάκριση ως προς την ηλικία, την εθνότητα, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο ή άλλα χαρακτηριστικά και πεποιθήσεις τους.
  • Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποί μας έχουν ίσες ευκαιρίες και δίκαιη πρόσβαση σε πόρους, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να έχουν μια ποιοτική ζωή.
  • Ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους μας να είναι ο εαυτός τους χωρίς ενδοιασμούς και να μπορούν να εκφράσουν διαφορετικές ιδέες και απόψεις με αίσθημα ασφάλειας. Παράλληλα ενισχύουμε το αίσθημα του ανήκειν.