Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Eurobank, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης

Αξιολογούμε αξιοκρατικά όλους όσοι αναζητούν εργασία στην Eurobank. Δεν μας επηρεάζει το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία ή άλλη διάκριση.

Κάθε επιλογή μας γίνεται αξιοκρατικά με αντικειμενικότητα, ίση μεταχείριση των υποψηφίων και διαφάνεια. Όλη η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αξίες της Eurobank. Αντιμετωπίζουμε με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη τους εργαζόμενούς μας και παρέχουμε σε όλους τα μέσα για να εξελιχτούν όπως και όταν το επιθυμούν. 

Δείτε την κατανομή των εργαζομένων στον Όμιλο Eurobank ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία.

Συνεχής μάθηση

Είμαστε προσηλωμένοι στην εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων μάθησης, με στόχο να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό έχει καίρια σημασία για εμάς, καθώς ο τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών μας καθορίζεται τελικά από τα κίνητρα, τη δέσμευση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μας.

Η συνεχής μάθηση έχει επίσης μεγάλη σημασία για να στηρίξουμε την προσαρμογή των ανθρώπων μας στον ψηφιακό κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Προσφέρουμε ευκαιρίες βελτίωσης των δεξιοτήτων μέσα από διάφορα μέσα και διαδικασίες μάθησης, εστιάζοντας στην παροχή πρόσβασης σε αναγνωρισμένες πλατφόρμες εκπαιδευτικού περιεχόμενου για όλους.

Κατά μέσο όρο, οι υπάλληλοι μας έλαβαν 30 εκπαιδευτικές ώρες το 2019.

Αξιοκρατικό σύστημα ανταμοιβών

Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε το ταλέντο και την καινοτομία. Ανταμείβουμε κάθε εργαζόμενο ανάλογα με την προσφορά του και το επίπεδο ευθύνης του, όπως αυτό καθορίζεται από τη θέση του και το πλαίσιο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Προσφέρουμε παροχές που στηρίζουν τις οικογένειες των εργαζομένων. Στηρίζουμε τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οικογενειακής κατάστασης.

Σεβασμός και ομαδικότητα

Σεβόμαστε κάθε μέλος του Ομίλου Eurobank και αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα. Εμπνέουμε την ομαδικότητα. Ενθαρρύνουμε την ομαλή ένταξη των μελών μας και τη συμμετοχή τους στο κοινό σύνολο. Καλλιεργούμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη, την κατανόηση και την ειλικρίνεια.

Αποδοκιμάζουμε την άνιση μεταχείριση

Αντιμετωπίζουμε με αυστηρότητα κάθε είδους παρενόχληση, εκφοβισμό και ακρότητα. Διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, το φύλο, τη μητρότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, την υγεία, τη σεξουαλική προτίμηση κ.λπ. δεν ταιριάζουν στις αρχές και τις αξίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενούς μας να αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές στους αρμόδιους διευθυντές και τον Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Eurobank.