Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επενδυτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα Masterplan

Επενδυτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα Masterplan

Συστηματική
αποταμίευση
Μακροπρόθεσμη
επένδυση
Χωρίς προμήθεια
συμμετοχής ή εξαγοράς
Με το επενδυτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα Masterplan χτίζετε σταδιακά το κεφάλαιό σας, επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Επιλέγετε το ποσό της επένδυσης και κάθε πότε θέλετε να καταβάλλεται. Δεν επιβαρύνεστε με προμήθεια συμμετοχής και εξαγοράς.
Video: Ανακαλύψτε τον κόσμο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ανακαλύψτε τον κόσμο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων